Mihaela Hărăguș

Titlu: Cercetător științific II doctor
Adresa: Centrul de studiere a Populației, str. Avram Iancu, nr. 68, etaj 3, 400083, Cluj-Napoca, România
Email: mihaela.haragus@ubbcluj.ro

Demografia familiei

Trasee de viață non-standard

Relații intergeneraționale în familie

Familii transnaționale

Cărți:

Hărăguș, M. (2008). Tranziția la statutul de părinte în Europa. Evoluții recente și posibili determinanți. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Rotariu, T., Dumănescu, L, Hărăguș, M. (2017). Demografia României în perioada postbelică. Iași: Polirom.

Capitole:

Hărăguș, M., Ducu, V., Foldes, I. (2021, acceptat, în curs de publicare). Intergenerational relations in the context of migration: gender roles in family relationships, in  Castrén, MA., Česnuitytė, V., Crespi, I., Gauthier, JA., Gouveia, R., Martin, C.,  Moreno, A., Suwada, K. (Eds.) Handbook of Sociology of Families in Europe, Palgrave Macmillan

Hărăguș, M., Foldes I., Savu, V. (2018). Older Parents in Romania as a Resource for their Migrant Adult Children, in Ducu, V., Nedelcu, M., Telegdi-Csetri, A. (Eds.) Childhood and Parenting in Transnational Settings, Springer, pp. 155-173

Hărăguș, M., Telegdi-Csetri, V. (2018) Intergenerational Solidarity in Romanian Transnational Families, in Crespi, I., Merla, L., Meda, S.G. (Eds.) Making multicultural families in Europe: gender and generational relations, Palgrave Macmillan, pp. 161-177

Hărăguş, M. (2017), Formation of Mixed Marriages, in Bolovan, I., Dumănescu, L. (Eds.) Mixed Marriages in Transylvania, Peter Lang Academic Research, Frankfurt am Main, pp.137-146

Hărăguş, M. (2014). The role of education in ethnically mixed marriages, in Dumănescu, L., Eppel, M, Mârza, D. (eds), Intermarriage throughout History, Cambridge Scholar Publishing, pp. 389-407.

Articole:

Holom, C., Hărăguș, M., Bolovan, I. (2021, acceptat, in curs de apariție). Socioeconomic and Marital Status Inequalities in Longevity: Adult Mortality in Transylvania, 1850-1914, The Journal of Interdisciplinary History

Hărăguș, M., Foldes, I. (2020). The Demographic Profile of Rural Areas in Romania. Calitatea Vieții 4/2020

Hărăguş, M., Földes, I. (2020) - Grandparental Role in Romanian Transnational Families. Romanian Journal of Population Studies XIV(1): 87-112.

Hărăguş, M. (2019). Patterns of Intergenerational Co-residence in Seven Central and Eastern European Countries, Romanian Journal of Population Studies XIII(1): 47-72.

Holom, C, Sorescu, O., Hărăguș, M. (2018). Beyond the Visible Pattern: Historical Particularities, Development, and Age at First Marriage in Transylvania, 1850–1914, History of the Family, 23(2): 329-358

Hannemann, T., Kulu, H., Rahnu, L., Puur, A., Hărăguș, M., Obućina, O., González Ferrer, A., Neels, K., Van den Berg, L., Pailhé, A., Potarca, G., Bernardi, L. (2018). Co-ethnic marriage versus intermarriage among immigrants and their descendants: A comparison across seven European countries using event-history analysis, Demographic Research, 39: 487-524

Castiglioni Maria, Haragus Mihaela, Faludi Cristina, Haragus Paul Teodor (2016), Is the Family System in Romania Similar to those of Southern European Countries?, Comparative Population Studies 41(1): 56-87

Someșan, V., Hărăguș, M. (2016). Elderly Needs and Support Received. Romanian Journal of Population Studies, X(1): 105-132

Hărăguş, M. (2015). From Cohabitation to Marriage When a Child Is on the Way. A Comparison of Three Former Socialist Countries: Romania, Bulgaria and Hungary, Journal of Comparative Family Studies, 46(3): 329-350

Hărăguş, M. (2014). Intergenerational Solidarity in Co-Residential Living Arrangements, Revista de Asistență Socială, anul XIII, 4/2014

Hoem, J.M., Mureșan, C., Hărăguş, M. (2013). Caractéristiques récentes de la fécondité des couples mariés et non mariés en Roumanie, Population Edition française, 68(4), pp. 667-695.

Hărăguş, M. (2012). Non-standard life courses of people in Transylvania. A comparison between Romanian and Hungarian ethnics, Transylvanian Review, Vol. XXI, No. 3, pp. 47-62

Hărăguş, M. (2011). Early motherhood in Romania: associated factors and consequences, Revista de cercetare şi intervenţie socială, Vol. 32, pp. 63 – 85

Hărăguş, M. (2011). Naşterile în contexte diferite de cel marital, Calitatea vieţii, Nr.4/2011, pp. 379-396

Hărăguş, M. (2010). Nonmarital Childbearing in Romania, Romanian Journal of Population Studies, Vol.IV, No.2, pp. 44-64

În calitate de director:

Solidaritatea intergeneraţională în contextul migraţiei pentru munca în străinătate. Situaţia vârstnicilor rămaşi acasă, Proiect CNCS, cod PN-II-TU-TE-2014-4-1377, 2015-2017

Cauze si consecințe ale comportamentului reproductiv extramarital în România. O analiză din perspectiva cursului vieții, proiect finanţat de către CNCSIS UEFISCSU în cadrul Programului PN II-RU, cod PD_398/2010, perioada: 2010-2012

În calitate de membru (selecție):

FamiliesAndSocieties. Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations, FP 7, coordonator în cadrul UBB conf. dr. C.Mureşan

Ritmuri şi tipare. Dimensiunea cantitativă a vieţii de familie în Transilvania (1850 – 1918), proiect PN-II-TU-TE-2014-4-2208, director de proiect: C.S. II Luminița Dumănescu, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Historical Population Database of Transylvania, 1850-1910, proiect EEA-JRP-RONO-2013-1-0028, Centrul de Studiere a Populației, director proiect prof. dr. Ioan Bolovan, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Understanding Family Change from the Life course Perspective. Romania in European Context, proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0145, director de proiect conf. dr. C.Muresan, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Căsătoriile mixte: între exercițiu de toleranță și expresia modernă a indiferenței, 1890-2010, proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0188, director de proiect prof. univ. Ioan Bolovan, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Socioeconomic Inequalities In Mortality: Evidence And Policies In Cities Of Europe – INEQ-CITIES & No 2008213, coordonator Agencia de Salut Publica de Barcelona, Spania