Primul Război Mondial din perspectivă demografică (Școala Doctorală Studii de Populație și Istoria Minorităților)

Titular curs: Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan


Demografie și sociologia populației (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Departamentul de Sociologie, nivel licență, semestrul al II-lea)

Titular curs: C.S. II Dr. Mihaela Hărăguș


Populație și dezvoltare (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Programul masteral Managementul strategic al resurselor umane, anul I, semestrul al II-lea)

Titular curs: C.S. II Dr. Mihaela Hărăguș


Istoria familiei și a copilăriei (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Masteratul Internațional de Drepturile Copilului)

Titular curs: C.S. II Dr. Luminița Dumănescu


Relații de gen, familie și practici magice în Europa (sec. XVI-XX) (Școala Doctorală Studii de Populație și Istoria Minorităților)

Titular curs: C.S. II Dr. Marius Eppel