ˇ Depistarea şi editarea de izvoare statistice pentru cunoaşterea evoluţiei populaţiei de pe teritoriul României.
ˇ Cercetarea dinamicii şi a structurii populaţiei ţării sau a unor provincii, a migraţiei interne dar şi a emigrării, a depopulării unor zone, a fertilităţii, familiei, problematicii comportamentului matrimonial, promovarea studiilor de gen etc.
ˇ Elaborarea de către membrii Centrului cu participarea şi a altor colaboratori a unor sinteze şi studii monografice cu caracter statistico-demografic.
ˇ Sprijinirea unor programe didactice (de tip masteral: Istoria şi socio-antropologia Epocii Moderne, Gestionarea resurselor şi problemelor comunitare şi regionale, sau doctoral) legate de cercetarea populaţiei şi facilitarea obţinerii de burse de studiu pentru tinerii care vor să se pregătească în domeniu.
ˇ Participarea în nume personal a membrilor Centrului sau a întregului colectiv la proiecte de cercetare ştiinţifică internaţională şi stabilirea unor legături de colaborare cu instituţii similare din lume.
ˇ Organizarea periodică de manifestări ştiinţifice (conferinţe, mese rotunde, prezentări şi dezbateri de cărţi etc.)  consacrate unor probleme importante ori actuale ale studierii populaţiei ţării noastre, ale populaţiei mondiale în general.
ˇ Popularizarea în exterior a realizărilor româneşti în domeniul studierii populaţiei ţării. În acest sens, Centrul de Studiere a Populaţiei editează un jurnal de circulaţie internaţională, cu publicaţii în limba engleză (sau franceză, respectiv germană), cu titlul: Romanian Journal of Population Studies.