Centrul de Studiere a Populaţiei (CSP) funcţionează în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din anul 2002, având ca motivaţie a constituirii optimizarea unor programe majore de cercetare ştiinţifică pe plan intern, implicarea în programe de cercetare internaţionale, cât şi o mai activă prezenţă a universităţii în viaţa publică. De la început, unitatea de cercetare a fost gândită multidisciplinar, aflându-se sub coordonarea a patru facultăți – Istorie, Sociologie, Științe Economice și Geografie, astfel încât studiile de populație pe care urma să le întreprindă să poată fi, cu adevărat, considerate relevante.

Centrul de Studiere a Populaţiei a fost evaluat de către CNCSIS şi a primit acreditarea oficială în anul 2004, iar din 2005 este afiliat la European Association for Population Studies. În 2007, ca urmare a deciziei Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai”, tematicile ştiinţifice ale Centrului au fost incluse între programele prioritare de cercetare ale Universităţii. În 2010 a primit statutul de Centru de excelență al Universității Babeș-Bolyai. Tot din 2007 CSP editează revista Romanian Journal of Population Studies, singura revistă de studii de populație din România, indexată EBSCO, CEEOL, ProQuest și ERIH+.

Începând cu 2009 CSP este partener în proiectul ESF European Historical Population Sample Network (EHPS-Net – http://www.ehps-net.eu/) în cadrul căruia coordonează direcția ”Educație” – http://www.ehps-net.eu/content/working-groups, (anual desfășurându-se șapte școli de vară și o serie de workshop-uri exploratorii, la Amsterdam, Lund, Umea, Nijmegen, Cluj – unde CSP a organizat trei sesiuni consecutive ale Școlii de Vară în Demografie Istorică, începând cu anul 2013 (http://www.ehps-net.eu/content/ehps-net-courses-historical-demography). 

Centrul de Studiere a Populației dezvoltă Baza de Date a Populației Istorice a Transilvaniei – HPDT – a cărei interfață publică poate fi găsită la adresa hpdt.ro:4080. Inițiativa a avut la origine un proiect cu finanțare norvegiană, derulat între 2014-2017 în parteneriat cu Universitatea din Tromso, Norvegia. În prezent, dezvoltarea HPDT și compatibilizarea acesteia cu standardele internaționale este realizată de echipa de cercetători CSP.