Luminița Dumănescu

Titlu: Cercetător științific II doctor
Adresa: Centrul de studiere a Populației, str. Avram Iancu, nr. 68, etaj 3, 400083, Cluj-Napoca, România
Email: luminita.dumanescu@ubbcluj.ro

Istoria familiei
Istoria copilăriei
Istoria socială
Demografie istorică

Cărți

Traian Rotariu, Luminița Dumănescu, Mihaela Hărăguș, Demografia României în perioada postbelică, Iași, Polirom, 2017

Luminiţa Dumănescu, Țară, țară vrem ostași! Despre copilărie, în communism, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015.

Luminiţa Dumănescu, Familia Românească în comunism, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012

Luminiţa Dumănescu, Universul copilăriei la românii din Transilvania. 1850-1910. Cluj Napoca, International Book Access, 2008

Luminiţa Dumănescu, Transilvania copiilor. Dimensiunea demografică a copilăriei la românii din Transilvania. 1850-1910, Cluj-Napoca, Argonaut, 2007.

 

Volume coordonate

Ioan Bolovan, Luminița Dumănescu, Intermarriage in Transylvania, Peter Lang Publishing, 2017.

Dumănescu Luminiţa, Daniela Mârza, Marius Eppel, Intermarriage throughout History, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-upon-Tyne, 2014

Dumănescu Luminița, Glimpse into the Communist Childhood, Special Issue of Romanian Journal of Population Studies, 2014.

Dumănescu Luminiţa, 9 Ipostaze ale copilăriei româneşti. Istorii cu şi despre copiii de altădată, Cluj-Napoca, International Book Acces, 2009

Articole (selectiv)

L. Dumănescu, (2021), ”From the cradle to the grave I am my father’s daughter”. Women and their married names in Transylvania in the second half of 19th Century, History of the family (în curs de apariție. Cu I. Bolovan).

L. Dumănescu (2021), The Medicalisation of Birth in Transylvania in the Second Half of the 19th Century. A Subject to be Investigated. Historical Life Course Studies (în curs de aparitie. Cu I. Bolovan)

L. Dumănescu (2020) ”Historical Population Database of Transylvania. A Database Manual”, Studia Universitas Babes-Bolyai, Digitalia, vol. 64. pp. 9-84 (împreună cu I. Bolovan, B. Crăciun, D. Covaci, E.C. Holom, D, Mârza, A. Lumezeanu).

L. Dumănescu (2019) „The Politics of Birth in a Composite States: Midwifes in Transylvania, 19th-20th Century” Romanian Journal of Population Studies, 13 (1), pp. 7-27 (cu M. Eppel).

L. Dumănescu (2019) „The Historical Population Database of Transylvania. A Story of a Work in Progress”, în vol. Mensch im Mittelpunkt. Bevölkerung – ökonomie – Erinnerung. Festschrift für Peter Teibenbacher zum 65. Geburstag, Michaela Hohenwartner, Walter M. Iber, Thomas Krautzer (Hg.), Lit Verlag, Wien, pag. 133-146 (împreună cu I. Bolovan)

L. Dumănescu (2017) „Baza de date a populației Transilvaniei, instrument pentru cercetarea de demografie istorică și istorie socială”, în vol. Între pasiune și profesie. Istoriografia românească la început de mileniu, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Oana Mihaela Tămaș, Editura Centrul de Studii Transilvane și Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, pag. 269-295 (împreună cu I. Bolovan)

Traian Rotariu, Luminița Dumănescu (2014) La démographie de la Roumanie pendant la période du régime communiste (1948-1989), Revue Annales, Histoire, Science Sociale, pp. 23-64.

Dumănescu Luminiţa (2015), Home and Families în Communist Romania, Transilvanian Review, (1) pp. 44-58

Dumănescu Luminița (2015) ”Crâmpeie din viața școlarilor de altădată”, Copilăria românească între familie și societate (sec. XVII-XX), editor Nicoleta Roman, Ed. Nemira, pp. 41-65.

Dumănescu Luminiţa (2014), Regimul matrimonial in comunism, Statutul femeii in Romania comunista. Politici publice si viata privata., INSTITUTUL EUROPEAN , IASI, Editor: Alina Hurubean, pp. 68-80.

Dumănescu Luminiţa (2014), Children, Parents and the State Parent in Communist Romania in Wychowanie w rodzinie (Family and Upbringing), pp.232-240;

Dumănescu Luminiţa (2014), Children as the Nation Future in Communist Romania, Romanian Journal of Population Studies, pp. 139-152

Dumănescu Luminiţa (2014), Cu dragostea la judecată. Procesele de paternitate din Districtul Năsăudului, Fascinatia trecutului. Omagiu Simion Retegan, EDITURA MEGA , CLUJ-NAPOCA, Editor: Daniela Detesan, pp. 168-187

Dumănescu Luminiţa (2012), Beyond politics is life: family formation, reproduction and divorce in communist Romania, Romanian Journal of Population Studies, Vol. VI, no. 2, pp. 53-70,

Dumănescu Luminiţa (2012), Consideration on the Process of Family Transformations in Communist Romania, Tranylvanian Review, Vol. XXI, Supplement no. 3, pp. 559-568

Dumănescu Luminiţa (2012), The Law of Marriage in Romania, 1890 -2010, Transylvanian Review, vol. XXI, no. 3, pp. 116-126

Dumănescu Luminiţa (2012), Dezarticularea familiei tradiţionale româneşti în comunism. Perspective teoretice şi un studiu de caz, in Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean (coord.), Economia Regională: Ipostaze rurale şi Urbane, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, pp. 471-492

Dumanescu Luminita (2010), The Romanian Family During the Communist Regime. Legislative Continuities and Changes, Romanian Journal of Population Studies, vol. IV, no. 2, pp. 107-130

Dumănescu Luminiţa (2010), Cresterea si ingrijirea copilului la romanii din Transilvania in vol. In cautarea fericirii. Viata familiala in spatiul romanesc in sec. XVIII-XX, Coord. Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Cluj-Napoca, Presa Universitară Cljeană, pp. 185-206;

Dumănescu Luminiţa (2010), The Kitchen of Birth in the Romanian Society in Transylvania during the second half of the 19th Century in Marie-Pierre Arrizabalaga, Ioan Bolovan, Marius Eppel, Jan Kok, Mary Louise Nagata (coord.), Many Paths to Happiness, AKSANT PUBLISHERS, Amsterdam, pp. 545-559;

Dumanescu Luminita (2010), Joc si Imaginatie: vocile copilariei in modernitatea romaneasca in De la fictiv la real: imaginea, imaginarul, imagologia, coord. Andi Emanuel Mihalache, Silvia Marin Batuchief, Iasi, Editura Universitatii Al.I. Cuza, pp. 535-550;

Dumănescu Luminiţa (2009), “Forgotten Deaths. Possible Research Directions Regarding the Deaths of Children”, in Death and Society. The Transdisciplinary Studies, CASA CĂRŢII DE ŞTIINŢĂ, CLUJ-NAPOCA, Editor: Mihaela Grancea, pp. 143-156;

Dumănescu Luminița (2009) ”Child Rising Practices in Transylvania in the Second Half of the 19th Century”, Families in Europe between the 19th and 21st Centuries, pp. 689-706

Dumănescu Luminiţa (2007), “Copiii Transilvaniei. Număr şi pondere între două limite cronologice: 1857 – 1910” în Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII - XXI), Presa Universitară Clujeană, Editor: Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Padurean, pp. 339-349;

Dumănescu Luminita (2007), Transylvanian Law Regarding Children, Romanian Journal of Population Studies, pp. 146-163;

Dumanescu Luminita (2008), Jocurile copilariei de altadata, Caiete de Antropologie Istorica, 2008, pp.165-178;

Dumănescu Luminiţa (2007), ”Introducere in istoria copilariei. Trecutul unei discipline de la Aries la SHCY”, In Medias Res. Studii de istorie culturala EDITURA UNIVERSITATII AL. I. CUZA, IASI, Editor: Emanuel Mihalache, Adrian Cioflanca, pp. 24-42;

Dumănescu Luminiţa (2007) "Copiii Transilvaniei: număr şi pondere între două limite cronologice: 1857-1910", in Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII-XXI), coord. Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Presa Universitară Clujeană, pp. 339-356.

Dumănescu Luminița (2006), ”Changes and Challanges in Families Through Centuries: Parents and Children in Question”, International Children and Communication Congress, Istanbul, Lazer Ofset, Editor: Nilufer Pembecioglu Ocel;

Dumănescu Luminiţa (2006) "Copilăria prin obiectivul istoriei. Priviri in istoriografiile occidentale şi in istoriografia românească, Anuarul Şcolii Doctorale Clujene "Istorie. Civilizatie. Cultură", Presa Universitară Clujeană, pp. 233-241;

Luminița Dumănescu 2006) ”Procesele pentru paternitate din Districtul Năsăudului”, Arhiva Someșană, V, pp. 121-136.

Dumănescu Luminiţa (2005), J.J. Rousseau si descoperirea copilului în epoca modernă, Anuarul Şcolii Doctorale Istorie. Civilizatie. Cultura, Presa Universitară Clujeană, pp. 235 - 242.

Dumănescu Luminiţa (2003), "Satul transilvănean din perspectivă demografică. Studiu de caz, Parohia greco - catolică Mărgău, 1836 - 1890" in, Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică a Transilvaniei, editori Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Cluj - Napoca, Presa Universitară Clujeană.

Traduceri

William Corsaro, Sociologia Copilăriei, Cluj-Napoca, Internațional Book Access, 2008.

În calitate de director:

Dumănescu Luminița, Universul copilariei la romanii din Transilvania. 1850-1910, CNCSIS, ISTORIE MODERNA, 2007-2008, bursă doctorală

Dumănescu Luminiţa, Familia românească în comunism, proiect POSDRU, Universitatea Babeş Bolyai, 2010-2012

Dumănescu Luminița, Copilăria românească în comunism, proiect PN-II-RU-PD-0019, 2013- 2015

Dumănescu Luminița, Ritmuri şi tipare: viaţa de familie din Transilvania din perspectivă cantitativă (1850-1918) proiect PN-II-ID-PCE-TE-4-2208, 2016-2017

În calitate de membru în proiect:

Geneza identitătilor moderne in Europa Centrala, 183000 RON, CNCSIS, ISTORIE MODERNA , director proiect Mitu Sorin, membru

Geografia simbolică a Europei moderne in context mondial, 274244 RON, CEEX, ISTORIE MODERNA, director proiect Mitu Sorin, membru

Căsătoriile mixte: între exerciţiu de toleranţă şi expresia modernă a indiferenţei, proiect PCE, PN-II-2011, CNCS, 2011- 2014, 1490000 lei, Facultatea de Istorie, membru

Historical Population Database of Transylvania, 1850-1910, cod proiect EEA-JRP-RONO-2013-1-0028, 650.000 Euro, Centrul de Studiere a Populației, director proiect prof. dr. Ioan Bolovan, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, manager proiect

Crescând națiunea: Inițiative instituționale și informale pentru bunăstarea orfanilor din Transilvania în perioada dualistă, Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE 2019), 2020-2022, director de proiect Ovidiu Iudean, membru