Elena Crinela Holom

Titlu: Cercetător științific II doctor
Adresa: Centrul de studiere a Populației, str. Avram Iancu, nr. 68, etaj 3, 400083, Cluj-Napoca, România
Email: elena.holom@ubbcluj.ro

demografie istorică

istoria familiei din Transilvania în secolul al XIX-lea

clasificarea ocupațiilor istorice

clasificarea cauzelor de deces istorice

semnificația și simbolismul clopotelor

1. Cărți de autor/editor/coordonator

Elena Crinela Holom, Individ, familie, comunitate. Comportament demografic, relaţii familiale interetnice şi interconfesionale în satele din trecutul Albei (1850-1910), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, 381 p.

Elena Crinela Holom, Sunet şi sensibilităţi colective. Funcţia socială a clopotelor în comunităţile româneşti din Transilvania (sec. XIX–XX), Presa Universitară Clujeană, 2006, 194 p.

Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Elena Crinela Holom (editori), Ciclul vieţii familiale la românii din Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX, Presa Universitară Clujeană, 2009, 380 p.

Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom (editori), Legislaţia ecleziastică şi laică privind familia românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Presa Universitară Clujeană, 2009, 913 p.

Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Elena Crinela Holom (coordonatori), În căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII-XX, (Supliment al Romanian Journal of Population Studies), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, 361 p.

2. Articole

Elena Crinela Holom, “Recovering the Wounds of War”: Transylvanian Soldiers and their Families during and After the First World War, Transylvanian Review, 29(1), 2020: 18 – 31.

Ioan Bolovan, Bogdan Crăciun, Diana Covaci, Luminița Dumănescu, Elena-Crinela Holom, Daniela Mârza, Angela-Cristina Lumezeanu, Historical Population Database of Transylvania. A Database Manual”, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Digitalia, 64(1), 2019: 9-84.

Elena Crinela Holom, Oana Sorescu-Iudean, Mihaela Hărăguș, Beyond the Visible Pattern: Historical Particularities, Development, and Age at First Marriage in Transylvania, 1850–1914”, The History of the Family, 23(2), 2018: 329 – 358.

Elena Crinela Holom, “Romanian Families and Households in Northestern Transylvania: Early 20th Century”, Transylvanian Review, 25(4), 2016: 91-102.

Ioan Bolovan, Elena Crinela Holom, Marius Eppel, Ethnicity and Politics: Censuses in the Austro-Hungarian Empire (Case Study: Transylvania, 1869-1910)”, Romanian Journal of Population Studies, 10(2), 2016: 137-152.

Ioan Bolovan, Elena Crinela Holom, Marius Eppel, „Politică și naționalitate: recensământurile din Imperiul Austro-Ungar (Studiu de caz Transilvania, 1869-1910)”, Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. Economie, societate, politică, cultură, istoria științei. În onoarea profesorului Demir Dragnev, Biblioteca Științifică Centrală, Secția editorial-poligrafică, Chișinău, 2016, pp. 53-64.

Elena Crinela Holom, „Transformări în structura ocupațională și mobilitate socială în Transilvania (1850-1918)”, Fenomene economice și financiare în spațiul românesc în secolele XIX-XX. Studii de economie regională, coordonatori: Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean, Presa Universitară Clujeană, 2016, pp. 89-112.

Bogdan Crăciun, Elena Crinela Holom, Vlad Popovici, “Historical Population Database of Transylvania: Methodology Employed in the Selection of Settlements and Micro Zones of Interest”, Romanian Journal of Population Studies, 9(2), 2015: 17-30.

Elena Crinela Holom, Households and Families in a Romanian Village from Transylvania during the Second Half of the 19th Century”, Südost-Forschungen, 74(1), 2015: 26-43.

Elena Crinela Holom, Bogdan Crăciun, „Marelui Război” în Transilvania. Studiu de caz, în volumul Primul Război Mondial – Perspectivă istorică şi istoriografică/ The First World War in Historical and Historiographical Perspective, Editori: Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaș, Presa Uiversitară Clujeană/Centrul de Studii Transilvane, 2015, pp. 559-568

Elena Crinela Holom, Characteristics of the Romanian household in Transylvania between the second half of the 19th Century and the first quarter of the 20th Century. A case study, Romanian Journal of Population Studies, 8(1), 2014: 88-116.

Elena Crinela Holom, The Romanian Transylvanian Bells and Their Cultural, Artistic and Historical Significance (19th -20th Centuries)“, European Journal of Science and Theology, 9(2), 2013: 51-56.

Elena Crinela Holom, “Campanile Epigraphy. A Study of Bells and Their Inscriptions in the Romanian Communities in Transylvania (19th-20th Centuries), Transylvanian Review, 17(4), 2012: 43-50.

Elena Crinela Holom, “What Bells Can Tell Us? The Romanian Bells from Transylvania and their Interesting Stories (19th -20th Centuries), Transylvanian Review, Supplement, 21(3), 2012: 371-381.

Elena Crinela Holom, “They Took Them To Cast Guns Out of Them! Attitudes and Perceptions related to the Bells Requisition in the Collective Transylvanian Mind (19th and 20th Centuries)”, International Journal of Multidisciplinary Thoughts, 2(1), 2012: 313-317.

Elena Crinela Holom, “Sunet, simbolism, semnificaţii, sau despre clopote în spaţiul european. Repere istoriografice”, Specific românesc şi confluenţe central-europene. Omagiu Profesorului Teodor Pavel la împlinirea varstei de 70 de ani, coordonatori: Iosif Marin Balog, Ana Victoria Sima, Ion Cârja, Presa Universitară Clujeană, 2012, pp. 345-350.

Elena Crinela Holom, “The Bell Procurement Process in the Romanian Communities in Transylvania 19th and 21th Centuries, European Journal of Science and Theology, 7(4), 2011: 93-102.

Elena Crinela Holom, “Between the Sound of Labour and the Sound of Bells: Sacred Time, Secular Time, Life Style, Practices and Behaviours in the Daily Writings of a Transylvanian Clerk from the End of the 19th Century”, Transylvanian Review. Supplement, 20(4), 2011: 331-342.

Elena Crinela Holom, “Ȋntre trecut şi prezent. Tehnica tragerii clopotelor şi influența ei asupra oamenilor din Transilvania (sec. XIX-XXI), The 35 th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences-Ara 35-Science&Art in the Informatics Era, Proceedings, Scientific Editors: Ioana Ionel, Traian Fleşer, Ion Vetreş, Presses Internationale Politehnique, Montreal, Quebec, 2011, pp. 40-43.

Elena Crinela Holom, “The Bells and the "Great War", or about the Action of the Requisition of Bells Belonging to the Romanian Transylvanian Community, Transylvanian Review. Supplement, 19(5), 2010: 175-186.

Elena Crinela Holom, “Clopotele româneşti transilvănene şi inscripţiile lor: funcţii, semnificaţii, simbolistică”, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Theologia Orthodoxa, 55(2), 2010: 119-125.

Elena Crinela Holom, “Destine individuale, destine familiale într-un sat din Transilvania (secolele XIX-XX)”, în vol. În căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII-XX, Romanian Journal of Population Studies. Supliment. coordonatori: Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, pp. 255-274.

Elena Crinela Holom, Unele aspecte privind problema disoluţiei cuplului în comunităţile româneşti greco-catolice din zona Albei (1886-1910, Studii de demografie istorică (secolele XVII - XXI), coordonatori: Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2010, pp. 131-136.

Elena Crinela Holom, “Drama, Suffering and Sorrow. The Problems of the Eightieth Decade of the 19th Century in the Former County of Alba de Jos. Demographic Impact”, Romanian Journal of Population Studies, 3(2), 2009: 96-110.

Diana Covaci, Daniela Deteșan, Elena Crinela Holom, Laic Laws governing the Romanian Families in Transylvania in the second half of 19th Century”, în volumul Families in Europe between the 19th and 21 th Centuries. From the Traditional Model to the Contemporary PACS, coordinators: Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan, Cluj University Press, 2009, pp. 575-591.

Elena Crinela Holom, “La fonction identitaire des cloches : Un modèle de sensibilitè collective dans le monde rural roumain moderne et contemporain”, în Transylvanian Review, 17(2), 2008: 81-92.

Elena Crinela Holom, “Consideraţii statistico-demografice privind fenomenul natalit­ăţii la populaţia din trecutul Albei între 1866 şi 1910”, Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii de populaţie, coordonatori: Ioan Bolovan, Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş, Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, pp. 15-37.

Elena Crinela Holom, “Comportamentul formativ şi disolutiv al cuplurilor din zona Albei la sfarşitul sec. al XIX-lea”, Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII-XXI), coordonatori: Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Editura Presa Universitară Clujeană, 2007, pp. 187-206.

Elena Crinela Holom, “Mariajul în satul românesc transilvănean din protopopiatul greco-catolic al Câţcăului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Studiu de caz: Impedimente la căsătorie”, Căsătorii mixte în Transilvania. Secolul al XIXlea şi începutul secolului XX, coordonatori: Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan, Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2005, pp. 237-258.

Elena Crinela Holom, “Realităţi demografice în parohia greco-catolică Urca (jud. Cluj) în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”, Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de demografie istorică, coordonatori: Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Presa Universitară Clujeană, 2005, pp. 297-325.

1. Finanțări obținute în calitate de director de proiect

1 septembrie 2014 – 30 august 2015-Cercetător postdoctorand bursier POSDRU în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/132400, cu titlul „Tineri cercetători de succes–dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional”. Titlul proiectului finațat: Familii și gospodării la românii din Transilvania (ȋnceputul secolului XX) (proiect individual).

20 octombrie 2013-20 ianuarie 2014- Bursier, Finanțator: Institutul Cultural Român, bursa “Lucian Blaga”

Titlul proiectului finațat: În interiorul grupului domestic românesc din Transilvania (a doua jumătate a secolului al XIX-lea-secolul XX). Comportamente maritale şi structuri familiale (proiect individual).

noiembrie 2013-octombrie 2014- Proiect de cercetare de tip GTC_34039 /2013, Finanțator: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1; Titlul proiectului finațat: Căsătorie şi aspecte privind compoziţia grupului domestic românesc din Transilvania ȋntre a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului XX (director de proiect)

29 iulie 2010 - 29 iulie2012- Proiect de cercetare postdoctorală, Între trecut şi prezent. Clopotele în viata comunităţilor româneşti din Transilvania (sec. XIX-XXI) Proiect finanţat de către CNCSIS UEFISCSU în cadrul Programului  PN II-RU, cod PD_401/2010 (director de proiect)

2007- 2008, Proiect de cercetare, Comportament demografic, relaţii familiale interetnice şi interconfesionale în satele din actualul judeţ Alba între 1850 şi 1910, Proiect finanţat de către CNCSIS, tip TD, nr. 218

(director de proiect)

2. Membru în echipa unor proiecte de cercetare

1 iulie 2014 – 30 martie 2017- cercetator stiintific III, Historical Population Database of Transylvania, EEA Grants, director proiect: Prof. Dr. Ioan Bolovan, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Finanțator: European Economic Area. Activități: cercetare, work-package leader 3, codarea ocupațiilor utilizând Historical International Standard Classification of Occupations (HISCO)

septembrie 2007 - septembrie 2010- cercetator stiintific III, Familia românească din Transilvania între constrangerile bisericii şi cele ale statului. De la tradiţie spre modernizare (1850-1900), 2007-2010, director prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca. Proiect finanţat de către CNCSIS în cadrul Programului IDEI, cod ID_487

ianuarie 2009 - decembrie 2010- asistent cecetare, Epidemiile de holeră din Transilvania din secolul al XIX-lea. Impact demografic şi mental, 2008-2009, director prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, Universitatea Aurel Vlaicu, Arad. Proiect finanţat de către CNCSIS în cadrul Programului IDEI, Grant ID_2093.