Diana Covaci

Titlu: Cercetător științific III doctor
Adresa: Centrul de studiere a Populației, str. Avram Iancu, nr. 68, etaj 3, 400083, Cluj-Napoca, România
Email: maria.covaci@ubbcluj.ro

Biserica greco-catolică română din Transilvania în a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX.

Instituții ecleziastice, recrutare și formare de personal bisericesc, comunicare organizațională, administrație ecleziastică

Problematica matrimonială în cadrul bisericilor românești din Transilvania în a doua jumătate a secolului XIX - începutul secolului XX.

Profesionalizarea clerului român din Transilvania în epoca modernă.

Mobilizare și propagandă de stat desfășurate prin bisericile românești din Transilvania în Primul Război Mondial

Evoluţia demografică a populaţiei româneşti din Transilvania în epoca modernă

VOLUME EDITATE/COORDONATE

Recruitment and Promotion among the Romanian Greek-Catholic Ecclesiastical Elite in Transylvania (1853-1918). A Collection of Studies, Eds M. Popa-Andrei, D. Covaci, M. Bedecean, A. Dan, I.M. Balog, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, ISBN 978-606-543-546-9, 226 p.

Războiul naţional de la 1848-1849 reflectat în documente bisericeşti greco-catolice. Date, realităţi şi fapte, volum întocmit de D. Suciu (coordonator), Al. Moraru, I.M. Balog, D. Covaci, V. Popovici, L. Mádly, C. Cosmuţa, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014.

Canonici, profesori şi vicari foranei din Biserica Română Unită (1853-1918): Dicţionar, M. Popa-Andrei (coord.), D. Covaci, A.V. Sima, M. Bedecean, A. Dan, I.M. Balog, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013, ISBN 978-606-543-399-1, 454 p.

Călătorie prin patrimoniul ecleziastic transilvănean. Ghid istoric, artistic şi pastoral, S.P. Bolovan (coord.), C. Firea, N. Marţian, S. Marţian, D. Covaci, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, ISBN 978-606-543-201-7, 142 pag. + DVD.

Revoluţia transilvană de la 1848-1849. Date, realităţi şi fapte reflectate în documente bisericeşti ortodoxe, volum întocmit de: D. Suciu (coordonator), Al. Moraru, I.M. Balog, D. Covaci, C. Cosmuţa, L. Madly, Editura Asab, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-7725-85-1, 588 p.

In căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII-XX, (Supliment al Romanian Journal of Population Studies), I. Bolovan, D. Covaci, D. Deteşan, M. Eppel, C.E. Holom (coord.), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, ISBN 978-973-595-138-2, 361 p.

Ciclul vieţii familiale la românii din Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX, ediţie de texte, studiu introductiv şi note de I. Bolovan, D. Covaci, D. Deteşan, M. Eppel, C.E. Holom, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-973-610-937-9, 400 p.

Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS, A. Fauve-Chamoux, I. Bolovan (Coordinators), Eds. D. Deteşan, L. Dumănescu, D. Covaci, B. Crăciun, M. Eppel, M. Hărăguş, E.C. Holom, Supliment al revistei Romanian Journal of Population Studies, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-973-610-931-7, 818 p.

Legislaţia ecleziastică şi laică privind familia românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ediţie de texte, studiu introductiv şi note de I. Bolovan, D. Covaci, D. Deteşan, M. Eppel, C.E. Holom, Editura Centrul de Studii Transilvane, 2009, ISBN 978-973-7784-42-1, 913 p.

CAPITOLE DE CĂRŢI

D. Covaci. “The Church’s Mobilization of the Population in Support of the War Effort: A Study of Communication”, in vol. Persuading Minds. Propaganda and Mobilisation in Transylvania during World War I, A.V. Sima & T.A. Mihalache (eds.), Peter Lang, 2017, 11-26. ISBN: 978-3-631-73857-3.

M. Popa-Andrei, D. Covaci, „The Romanian Greek-Catholic Ecclesiastical Elite in Transylvania: 1853-1918. Intellectual and Professional Pathways”, in Recruitment and Promotion among the Romanian Greek-Catholic Ecclesiastical Elite in Transylvania (1853-1918). A Collection of Studies, Editors M. Popa-Andrei, D. Covaci, M. Bedecean, A. Dan, I.M. Balog, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, ISBN 978-606-543-546-9, pp. 15-109.

D. Covaci, „Ecclesiastical Careers in the Romanian Greek-Catholic Archdiocese of Alba-Iulia and Făgăraş during the Second Half of the Nineteenth Century”, in Recruitment and Promotion among the Romanian Greek-Catholic Ecclesiastical Elite in Transylvania (1853-1918). A Collection of Studies, Editors M. Popa-Andrei, D. Covaci, M. Bedecean, A. Dan, I.M. Balog, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, ISBN 978-606-543-546-9, pp. 109-135.

STUDII ŞI ARTICOLE

”Historical Population Database of Transylvania. A Database Manual”, I. Bolovan, B. Crăciun, D. Covaci, L. Dumănescu, E.C. Holom, D. Mârza, A.C. Lumezeanu, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Digitalia, 2020, vol.1, 64, 10-85.

D. Covaci,”Jubilee Celebrations in the Romanian Greek-Catholic Church (1900-1911)„ Transylvanian Review, Spring 2020, vol. XXIX, No. 1, 59-76.

D. Covaci, ”Conexiuni: O perspectivă istorică asupra intermedierii între grupuri„ în Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj”, Series Historica, volum LV, Supliment. Elites of the Modern Period in the Romanian Historical Research (18th Centuty to 1948), 2016, ISSN 2344-2093, pp. 17-32.

D. Covaci, “By Word and Example”: Mobilizing People through the Circulars Issued by the Romanian Greek-Catholic Church in Transylvania (1915)”, în vol. World War I – The other face of the war, Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner, Oana Mihaela Tămaș (eds), Cluj-Napoca, Romanian Academy – Centre for Transylvanian Studies, Cluj University Press, 2016, ISBN 978-606-37-0028-6; 978-606-8694-61-0.

A.V. Sima, D. Covaci, „The propaganda messages disseminated through Transylvanian ecclesiastical channels during World War I”, în Nouvelles Études d’Histoire, XIII, Publiées à l’occasion du XXIIe Congrès International des Sciences Historiques, Jinan 2015, Editura Academiei Române, 2015, ISSN 1841-5571, pp. 141-152.

D. Covaci, „Formarea şi promovarea clerului în arhidieceza de Alba-Iulia şi Făgăraş în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Studiu de caz: protopopii de Reghin”, în Petru Maior şi prietenii, Lucrările Simpozionului Naţional desfăşurat la Reghin în perioada 28 februarie – 1 martie 2014, Editor Laura Stanciu, Cluj-Napoca, Mega, 2015, ISBN 978-606-543-611-4, pp. 209-223.

D. Covaci, „Iniţiative de promovare a presei greco-catolice române din Transilvania la începutul secolului XX”, în Şcoala Ardeleană, Anuar VII/2013, Oradea, Editura „Episcop Vasile Aftenie”, 2014, ISSN 2247-5249, pp. 73-84.

D. Covaci, „The Story of Dumitru and Elenuţa: A Transylvanian Romance in the Second Half of the Nineteenth Century”, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Historia, Special Issue, 2013, pp. 245-260.

D. Covaci, ”Iniziative di promotione della stampa Greco-cattolica romena della Transilvania al inizio del XX secolo”, in La Scuola Transilvana, Editori Remus Câmpeanu, Vasile Rus, Varga Atilla, Florin Jula, Nyiregyháza – Oradea, Casa Editrice Szent Atanáz Görogkatolikus Hittudományi Főiskola, 2013, pp. 81-94.

M. Popa-Andrei, D. Covaci, „The Recruitment of an Ecclesiastical Elite: the Canons of the Cathedral Chapters in Oradea and Blaj”, Anuarul Institutului de Istorie “George Baritiu” Cluj-Napoca al Academiei Romane, 2013, LII, Supliment, ISSN 1584-4390, pp. 115-138.

M. Popa-Andrei, D. Covaci, „Formarea unei elite ecleziastice: o abordare comparativă a două Capitluri Catedrale”, Ţara Bârsei, nr. XI-XII, 2012/2013.

M. Popa-Andrei, D. Covaci, „The Formation of An Ecclesiastical Elite in the Modern Era: A Comparative Approach of Two Cathedral Chapters” in Transylvania and  Habsburg Monarchy in the „Long nineteenth Century” 1800-1914, editori Iosif Marin Balog şi Rudolf Gräf, Transylvanian Review, 2012, Supplement, pp. 183-208.

D. Covaci, „For the Rest of Their Life: The Retirement of the Romanian Greek-Catholic Clergy“, in Transylvanian Review, Vol. XXI (Supplement ), No 3, 2012, Scholars in Dialogue: Multidisciplinary Approaches in Dealing with the Past in Transylvania, Edited by Corina Moldovan, Ionuţ Costea, Lavinia S. Stan, pp. 359-369.

D. Covaci, „Administering the Temporal Assets of the Archdioceses of Alba-Iulia and Făgăraş at the Turn of the 20th Century”, Supplement of Romanian Journal of Population Studies, 2011, pp. 141-154.

D. Deteşan, D. Covaci, E.C. Holom, “Laic laws governing the Romanian families in Transylvania in the second half of the 19th century”, in Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS, edited by Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan, Supliment al revistei Romanian Journal of Population Studies, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, pp. 575-591.

S.P. Bolovan, D. Covaci, C. Firea, “Opportunities of valuing the Transylvanian cultural heritage in history and religion teaching in pre-university education in a European Romania”, in ICERI2010 Proceedings CD, edited by International Association of Technology, Education and Development, Valencia, 2010, ISBN 978-84-614-2439-9, pp. 002139-002144

D. Covaci, „Vremuri de război” – mutarea reşedinţei mitropolitane la Oradea (1916-1917)”, în Şcoala Ardeleană, IV, Târgu-Lăpuş, 2010.

D. Covaci, „Arhidieceza de Făgăraş în timpul păstoririi lui Victor Mihályi de Apşa”, în Patrimonium Apulense, IX, 2009, Editura Altip, Alba-Iulia, pp. 447-454.

D. Deteşan, D. Covaci, E.C. Holom, “Laic laws governing the Romanian families in Transylvania in the second half of the 19th century”, in Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS, edited by Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan, Supliment al revistei Romanian Journal of Population Studies, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, pp. 575-591.

C. Cârja, D. Covaci, „Biserica Română Unită şi Congresul Euharistic de la Viena (septembrie 1912)”, în vol. Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală. Secolele XVII-XXI. Simpozion internaţional (2007, Cluj-Napoca), Coord. Nicolae Bocşan, Ana Victoria Sima, Ion Cârja, Cluj-Napoca, 2009, pp. 259-272.

D. Covaci, „Aniversarea mileniului ungar şi ierarhii români uniţi”, în Arhiva Someşană, Seria a III-a, VII, Cluj-Napoca, 2008, pp. 79-90.

D. Covaci, „Aspecte din activitatea Capitlului mitropolitan de Alba-Iulia şi Făgăraş în vremea mitropolitului Victor Mihályi de Apşa” în vol. 230 de ani de la Înfiinţarea Eparhiei Române Unite de Oradea-Mare – Trecut, prezent şi viitor. Oradea, 9-11 mai 2007, coord. Alexandru Buzalic, Ionuţ Mihai Popescu, Cluj-Napoca, 2008, pp. 331-349.

D. Covaci, „Reorganizarea arhidiecezei de Alba-Iulia şi Făgăraş: înfiinţarea protopopiatelor Braşov şi Arpaşul de Jos” în Arhiva Someşană, Seria a III-a, VI, Cluj-Napoca, 2007, pp. 51-58.

D. Covaci, „Reglementarea succesiunii preoţilor greco-catolici decedaţi fără testament” în vol. Biserică, Societate, Identitate. In Honorem Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Rudolf Gräf, Ana Sima, Ion Cârja (coord.), Cluj-Napoca, 2007, pp. 167-173.

D. Covaci, „Propaganda pronatalistă în paginile Almanahului Femeia (1979-1990)” în vol. Omagiu profesorului Nicolae Bocşan la împlinirea vârstei de 60 de ani. Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII-XXI), Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean (coord.), Cluj-Napoca, 2007, pp. 463-483.

D. Covaci, „Completarea scaunelor vacante din Capitlul mitropolitan de Alba-Iulia si Fagaras (1895-1898)” în vol. Biserică şi comunitate în Transilvania şi Banat, I, Nicolae Bocşan, Valeriu Leu, Ion Munteanu, Ion Pârvu (coord.), Timişoara, 2007, pp. 71-80.

D. Covaci, „Modalităţile de instituire a preoţilor în protopopiatele greco-catolic şi ortodox ale Reghinului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea” în vol. Identitate şi alteritate. Studii de istorie politică şi culturală, Cluj-Napoca, 2007, pp. 79-90.

D. Covaci, „Mişcarea pentru o salarizare adecvată a Capitlului greco-catolic român de Alba-Iulia şi Făgăraş între anii 1903-1918” în Arhiva Someşană, Seria a III-a, V, Cluj-Napoca, 2006, pp. 165-187.

D. Covaci, „Efectele legislaţiei civile din anii 1894-1895 reflectate în actele sinodului arhidiecezan de Alba-Iulia şi Făgăraş din 1896” în Anuarul Şcolii Doctorale Istorie. Civilizaţie. Cultură, II, Cluj-Napoca, 2006, pp. 383-395.

D. Covaci, „Aspecte privind alegerea mitropolitului Victor Mihályi de Apşa” în Anuarul Şcolii Doctorale Istorie. Civilizaţie. Cultură, I, Cluj-Napoca, 2005, pp. 355-363.

D. Covaci, „Aspecte privind căsătoriile mixte în protopopiatele greco-catolic şi ortodox ale Reghinului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea” în vol. Căsătoriile mixte în Transilvania. Secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, Arad, 2005, pp. 205-217.

D. Covaci,Beica Română: model de evoluţie demografică. 1836-1885” în vol. Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean (coord.), Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de demografie istorică, Cluj-Napoca, 2005, pp. 241-272.

D. Covaci, „Instalarea mitropolitului Victor Mihályi de Apşa” în Arhiva Someşană. Revista de istorie şi cultură, Seria a III-a, IV, Cluj-Napoca, 2005, pp. 169-186.

D. Covaci, „Averile bisericeşti din protopopiatul greco-catolic al Reghinului în a doua jumătate a secolului al XIX – lea” în Arhiva Someşană. Revistă de istorie şi cultură, Seria a III-a, III, Cluj-Napoca, 2004, pp. 185-201.

D. Covaci, „Problema divorţului în protopopiatul greco-catolic al Reghinului” în Arhiva Someşană. Revistă de istorie şi cultură, Seria a III-a, II, 2003, pp. 205-216.

Director proiect

2011, 1 septembrie – 2013, 28 februarie: Director proiect bursă postdoctorală prin Contract POSDRU/89/1.5/S/60189, Beneficiar Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Programul XII „Metamorfoze socio-demografice şi proiecţii identitare în Transilvania secolelor XIX-XXI”, cu Proiectul Individual de Cercetare cu titlul Preoţi şi credincioşi. Viaţa religioasă în Arhidieceza greco-catolică română de Alba-Iulia şi Făgăraş (1853-1900).

2007, 1 octombrie – 2008, 30 septembrie – Director proiect, grant CNCSIS, PN II – TD-341/2007, cu titlul „Mitropolitul Victor Mihályi de Apşa şi epoca sa (1895-1918)”.

2003 – 2004: Bursă de excelenţă în cadrul Universităţii Babeş– Bolyai Cluj-Napoca, cu proiectul de cercetare: Un univers spiritual concurenţial. Viaţă şi sensibilităţi religioase în protopopiatul ortodox al Reghinului de la înfiinţare până la Primul Război Mondial.

Membru în echipă proiecte

2015, 1 octombrie – 2017, 30 septembrie – Membru în echipa grantului CNCSIS, PN-II-RU-TE-2014-4-0363 cu titlul “Propaganda de război şi bisericile româneşti din Transilvania (1914-1918)”, director Conf. dr. Ana Victoria Sima; http://hiphi.ubbcluj.ro/Propaganda_de_razboi/

2014, octombrie – 2015, noiembrie – Membru în grupul-ţintă al proiectului  POSDRU/144/6.3/S/127928, cu titlul PECAFROM – Promovarea egalităţii de şanse în cariera universitară şi academică pentru femeile din România, Beneficiar Academia Română Filiala Iaşi; https://acadiasi.org/proiecte/pecarom-promovarea-egalitatii-de-sanse-in-cariera-universitara-si-academica-pentru-femeile-din-romania/

2014, noiembrie – 2017 martie - Membru în echipa proiectul EEA-JRP-RO-NO-2013-1-0028, nr. contract 10/SEE, „Historical Population Database of Transylvania, 1850-1914), director Prof. dr. Ioan Bolovan; http://hpdt.granturi.ubbcluj.ro/

2012, septembrie-decembrie - Membru în echipa proiectului UEFISCDI, Workshop Exploratoriu PN-II-ID-WE-2012-4-177, cu titlul From “Popular Religion” to “Popular Culture”: the development of a concept in historical research, director Conf. dr. Maria Silvia Crăciun.

2011, 1 noiembrie – 2014, 30 septembrie – Membru în echipa grantului CNCSIS, PN-II-RU-TE-2011-3-0286 cu titlul “Mecanisme de selecţie şi promovare a elitelor transilvane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Studiu de caz - elita greco-catolică”, director CSIII dr. Mirela Popa Andrei.

2009, 1 ianuarie – 2011, 31 decembrie – Membru în echipa grantului CNCSIS, PN II – ID –2353/2009, cu titlul „Oportunităţi de valorizare a patrimoniului cultural transilvănean în predarea istoriei şi religiei în învăţământul preuniversitar într-o Românie europeană”, director Lector dr. Sorina Paula Bolovan.

2009, octombrie-noiembrie – Membră a echipei de cercetare (operator de teren/introducere date) a investigaţiei „Studiu comparativ asupra situaţiei persoanelor vârstnice în România. Cazul Podişului Someşan”, realizat la comanda Fondului ONU pentru Populaţie, România.

2007, 1 octombrie – 2010, 30 septembrie – Membru în echipa grantului CNCSIS, PN II – ID – 134/2007, cu titlul „Familia românească din Transilvania între constrângerile bisericii şi cele ale statului. De la tradiţie spre modernizare (1850-1900)”, director Prof. dr. Ioan Bolovan; http://hiphi.ubbcluj.ro/familia_transilvana/

2007, 1 octombrie – 2010, 30 septembrie – Membru în echipa grantului CNCSIS – PN-II categoria: Programul 4 – Parteneriate în domeniile prioritare, nr. proiect: D1 1-051, “ARHINET: sistem integrat de dezvoltare de conţinut arhivistic adnotat semantic”, director Profesor dr. ing. Ioan Salomie (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca); http://coned.utcluj.ro/ARHINET/echipa.html