Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca – www.ubbcluj.ro

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, UBB – http://socasis.ubbcluj.ro

Facultatea de Istorie și Filosofie – http://hiphi.ubbcluj.ro/

Școala Doctorală Studii de Populație și Istoria Minorităților – http://studiipopulatie.hiphi.ubbcluj.ro/

European Historical Population Samples Network – http://www.ehps-net.eu/

Max Planck Institute for Demographic Research – https://www.demogr.mpg.de/en/default.htm

Historical Population Database of Transylvania – http://hpdt.granturi.ubbcluj.ro/ro/