• Director proiect: Dr. Ovidiu Emil Iudean
  • Proiect GTC 2016, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
  • Nr. contract: 3179
  • Perioada de implementare: aprilie 2016 – martie 2017

 

Proiectul urmărește analizarea fenomenului acordării de burse pentru studenții români din Ungaria dualistă de către fundațiile Blajului administrate de Ioan Micu Moldovan și de către Fondurile Grănicerești Năsăudene. Noutatea acestuia constă în aplicarea metodelor și tehnologiilor dezvoltate în cadrul Digital Humanities, cu accent pe analiza formală a rețelelor sociale constituite prin acest efort financiar colectiv al elitelor românești din Dubla Monarhie. Scopul principal al acestui proiect vizează identificarea mecanismelor de acordare a burselor și sistematizarea informațiilor cu privire la acest grup de indivizi care au fost susținuți financiar pe perioada studiilor în centrele universitare europene, urmărind atât proveniența acestora cât și parcursul lor profesional ulterior. Cuantificarea gradului de absorbție a acestui nou-constituit grup elitar în structurile instituționale publice și private după încheierea studiilor reprezintă o modalitate nouă de a evalua succesul acestui efort strategic colectiv al elitei românești. Mecanismele și procesele de selecție a bursierilor, marcate de un grad ridicat de informalitate, vor face obiectul unei analize formale de rețele, implicând atât studenții bursieri, cât și anumiți indivizi bine plasați în sistemul politic și economic al Ungariei dualiste care au funcționat ca intermediari.