• Director proiect: CS II Dr. Luminiţa Dumănescu

  • Proiect CNCS, cod PN-II-TU-TE-2014-4-2208

  • Nr. contract: 210/01.10.2015

  • Perioada de implementare: 2015 – 2017

  • Pagina web: http://csp.centre.ubbcluj.ro/Rypat/

 

Proiectul are ca obiectiv principal reconstituirea, pe baze cantitative, a structurilor intime care guvernează momentele definitorii ale vieţii de familie în Transilvania, în intervalul temporal 1850-1918. Vor fi avute în vedere constituirea familiei, naşterea copiilor, moartea ca eveniment familial. Studierea sferei largi de aspecte privind cursul vietii indivizilor a devenit posibila, in primul rand, prin crearea bazelor de date electronice, care contin reconstituiri ale traiectoriilor vietii unui numar mare de indivizi, permitandu-se urmarirea parcursului acestora chiar pe mai multe generatii.Valorifică, în premieră pentru cercetarea istorică românească, o bază de date suficient de amplă şi de cuprinzătoare pentru a fi relevantă pentru istoria familiei în Transilvania, spre deosebire de cercetările de până acum, care, prin forţa împrejurărilor, s-au limitat doar la regiuni restrânse, doar la anumite comunităţi din acele regiuni, sau doar la anumite aspecte (cum ar fi căsătoria sau naşterea/fertilitatea, de exemplu).Pentru prima dată în istoriografia românescă sunt analizate, în cadrul aceleiaşi cercetări, toate comunităţile etnice şi confesionale din zonele avute în vedere. In egala masura, noile exigente stiintifice au impus o modificare de optica in studiul populatiilor, deplasand interesul de la studierea regimurilor demografice, a datelor strict agregate spre o analiza longitudinala, spre o cercetare a vietii oamenilor, a cursului vietii (life course) acestora.