Școala Doctorală Studii de Populație și Istoria Minorităților s-a organizat pe lângă Centrul de Studiere a Populației, în cadrul Facultății de Istorie, din dorința de a întări și dezvolta, pe baza metodologiilor moderne de cercetare, plaja cercetărilor asupra populației. În România nu există, în prezent, o altă școală doctorală dedicată exclusiv studiilor de populație. Tezele de doctorat care au abordat problematici din acest domeniu s-au concentrat, cu prioritate, pe abordarea unei anumite perspective – istorice, sociologie, demografie, economice sau de geografie a populației, fără a fi adâncite cercetările pluri și multidisciplinare care să răspundă provocărilor societății actuale.


Îndrumători doctorat:

Conf. univ. dr. Ion Cârja

Prof univ. dr. Rudolf Gräf

Prof univ. dr. Ioan Bolovan

Conf univ. dr. Ana Victoria Sima

CS II dr. Luminița Dumănescu

CS II dr. Marius Eppel


Pagina web: http://studiipopulatie.hiphi.ubbcluj.ro/noutati