Școala de Toamnă

Demografie Istorică și Studii de Populație


 

Centrul de Studiere a Populației din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca anunță organizarea primei ediții a Școlii de Toamnă în Demografie Istorică și Studii de Populație, între 23-28 Octombrie 2017.

 

Deși în ultimele decade au intrat în mainstream-ul cercetării demografice numeroase noi instrumente de lucru – bazele de date de populație istorică – definind practic abordările din acest domeniu, bazinul de cunoștințe specializate necesar exploatării acestor resurse s-a extins cu greutate în afara Europei de Vest și de Nord.

Simpla existență a acestor instrumente sau a unor noi abordări nu este în sine suficientă pentru a asigura faptul că noile date privitoare la populații istorice sau actuale vor oferi noi răspunsuri la marile întrebări ale demografiei și sociologiei.

Impactul analizelor care se vor desfășura în următorii ani, bazate printre altele și pe datele din Historical Population Database of Transylvania, depinde în mare măsură de existența unui corp coerent și coeziv de cercetători care să fie la curent cu cele mai noi abordări și probleme din domeniu.

Tematică și Structură:

Conceput ca un instrument de lucru pentru studenți și tineri cercetători din domeniile strâns înrudite ale demografiei istorice și studiilor de populație, Școala de Toamnă reprezintă primul pas către crearea acestui corp. Acest curs își propune să ofere cunoștințele de bază – atât teoretice cât și metodologice – necesare acestor două domenii, și are o importantă componentă practică.

Cursul debutează cu o introducere în principalele concepte folosite în istoria familiei – grup domestic, familie, rudenie – insistând asupra diferitelor valențe formale și de conținut pe care acești termeni îi capată în spațiul Sud-Est European și în Transilvania. Tot la nivel introductiv vor fi discutate principalele surse utilizate în cercetarea populațiilor istorice și actuale.

Specialiști în domeniu din cadrul Centrului de Studiere a Populației și al Universității Babeș-Bolyai vor oferi prelegeri aplicate și puternic racordate la problematicile actuale ale fenomenelor demografice, cu accent pe migrație, dar și despre procese demografice, precum tranziția demografică și îmbătrânirea populației.

Vor fi discutate principalele baze de date de populație istorică, ca punct de pornire pentru o introducere în sistemele și standardele utilizate în clasificarea ocupațiilor și a tipurilor de gospodărie. O scurtă prezentare aplicată a uneia dintre cele mai uzitate abordări în demografia istorică și în sociologie – analiza cursului vieții – va arăta potențialul acesteia, inclusiv pentru spațiul acoperit de HPDT.

Partea practică  a acestui curs va fi esențială pentru obținerea cunoștintelor fundamentale necesare cercetărilor independente și lucrului cu datele: cursanții vor avea ocazia să asiste la o introducere aplicată în statistică (descriptivă, univariată, bivariată), dar și să lucreze cu unul dintre cele uzitate software-uri în analiza datelor de populație (R).

Aplicații:

Cei interesați sunt rugați să trimită aplicațiile până în data de 15 septembrie la adresa de email luminita_dumanescu@yahoo.com. Aplicațiile trebuie să conțină un CV de o pagină și o scrisoare de intenție (maxim 1 ½ pagini) care să detalieze modul în care interesele academice/de cercetare ale aplicantului/aplicantei se leagă de tematica ce urmează să fie discutată în cadrul școlii de toamnă. Scrisoarea de intenție trebuie să prezinte succint atât experința aplicantului/aplicantei în studiile de demografie istorică sau studiile de populație, cât și modul în care acesta/aceasta ar putea beneficia de cunosțințele transmise în cadrul școlii de toamnă. Experiența în cadrul activităților de cercetare sau în utilizarea software-urilor pentru analiza datelor istorice ar trebui de asemenea subliniate, și sunt de dorit.

De asemenea, fiecare aplicant/aplicantă ar trebui să își specifice cunoștințele de limbi străine (engleză etc.), menționând nivelul european (B2 etc.).

Toți aplicanții vor fi informați cu privire acceptarea lor înainte de 1 Octombrie 2017.

Participarea la Școala de Toamnă nu implică niciun cost din partea studenților acceptați.

IMPORTANT: Cursul este deschis aplicanților din România, Republica Moldova sau studenților/masteranzilor/doctoranzilor vorbitori de limba română din alte centre universitare.

SE ASIGURĂ CAZARE PENTRU PARTICIPANȚII DIN AFARA CLUJULUI!