Ionuț Földes

Doctorand la Școala Doctorală de Sociologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Manifestă interes de cercetare în domeniul mai larg al sociologiei populației cu atenția îndreptată înspre familie și relația dintre copii adulți și părinți. Teza sa de doctorat urmărește să surprindă relațiile de sprijin intergenerațional dintre copiii adulți plecați în străinătate și părinții rămași acasă. În cadrul Centrului de Studiere a Populației, este implicat în proiectul Solidaritatea intergeneraţională în contextul migraţiei pentru munca în străinătate. Situaţia vârstnicilor rămaşi acasă, iar în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială moderează seminarii de Introducere în statistică, Introducere în Sociologie și Demografie și Sociologia Populației.


Publicații

Capitole de carte

Hărăguș M., Foldes I., Someșan (Savu) V. I. (2018). Older Parents in Romania as a Resource for Their Migrant Adult Children. În Ducu, V., Nedelcu, M. și Telegdi-Csetri, A. (Eds.). Childhood and Parenting in Transnational Settings. Springer International Publishing, Cham, Switzerland, pp. 155-173. DOI: 10.1007/978-3-319-90942-4

Földes, I. (2016). Transferuri intergeneraționale de sprijin practic. Diferențe rural-urban în contextul a două țări est-europene. În Mureșan, C. și Földes, I. (coord.).  Traiectorii familiale: România în context european. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. pag. 77-103.

Articole

Földes, I. (2016). Elderly Parents, Adult Children and the Romanian Transnational Family: An Intergenerational Solidarity Approach. Studia Universitas Sociologia, 61(1): 77-106.

Földes, I. (2015). Intergenerational Care Giving Transfers within Kinship Relations: Rural-Urban Comparison. Romanian Journal of Population Studies, IX(1): 104-128.


Participări la conferințe

Linked Lives Across Borders: Forms of Intergenerational Family Solidarity in the Context of International Migration, at 13th Conference of the European Sociological Association, Athens, August 29 – September 1st

Intergenerational solidarity across borders: elderly parents left behind and children living abroad, at the International Conference “Transnational Families: Generations, Differences, Solidarity”, Cluj-Napoca, July 7th – 8th 2017.

Highly Educated Romanian Migrants and Intergenerational Solidarity: How Educational Mobility and Separation Influences Parent-Child Ties, at The 25th Annual Postgraduate Population Studies Conference (PopFest), Stockholm, May 31th – June 2nd 2017.

Reimagining the Romanian families. Transnationality and intergenerational solidarity across borders, at The 4th International Conference of the Romanian Sociological Society, Sibiu, 29th of September – 1th of October 2016.

Transnational Families in Romania. Facing New Opportunities and Risks of Intergenerational Solidarity, at The 3th ISA Forum of Sociology, Vienna, July 10-14 2016.

Elderly parents, adult children and the Romanian transnational family. An intergenerational solidarity approach, at the National Conference of the Romanian Sociological Association and the International Colloquium of Social and Communication Sciences ACUM, Brasov, 19-21 November 2015.

Intergenerational care giving transfers within kinship relations: Rural-urban comparison, at The 11th Annual Conference of the Romanian Society Society for Social and Cultural Anthropology, Cluj-Napoca, November 2014.


Participări la școli de vară

The 2016 Summer School on Longitudinal and Life Course Research, Bocconi University, Milano 2016.

EHPS-Net International Summer School in Historical Demography, Centre for Population Studies, Babeș-Bolyai University, 2014 Cluj-Napoca.


Mobilități de studiu

Mobilititate de Studiu Erasmus+ la Departamentul de Științe ale Statisticii, Universitatea din Padova, Padova, Italia în perioada 26 februarie 2018 – 22 iulie 2018.


Alte activităţi

Asistent editorial la Romanian Journal of Population Studies: www.rjps.reviste.ubbcluj.ro

Membru Sociolink: www.sociolink.ro