Concurs pentru ocuparea poziției de CS I la Centrul de Studiere a Populației

Centrul de Studiere a Populației anunță rezultatul concursului pentru ocuparea postului de cercetător științific I, poziția 1, desfășurat la data de 27 ianuarie 2023.

La concurs s-a înscris un singur candidat, Dumănescu Luminița-Vasilica, care a obținut nota 10. Membrii comisiei de concurs, numiți prin Decizia Rectorului nr. 789/19.01.2023 au votat în unanimitate ”pentru„ atribuirea gradului de CS I.