Ovidiu Iudean

Titlu: Cercetător științific doctor
Adresa: Centrul de studiere a Populației, str. Avram Iancu, nr. 68, etaj 3, 400083, Cluj-Napoca, România
Email: ovidiu.iudean@ubbcluj.ro

Formarea educațională a elitelor

Istorie socială și nation building

Istoria elitelor politice

Fenomene electorale și cultură electorală

Istoria parlamentarismului

Cărți:

Dăncilă-Ineoan, A., Eppel, M., Iudean, OE., Voices of the Churches, Voices of the Nationalities: Competing Loyalties in the Upper House of the Hungarian Parliament, Berlin: Peter Lang, 2019.

Pál, J., Popovici, V., Fehér, A., Iudean, OE., Parliamentary Elections in Eastern Hungary and Transylvania 1865-1918, Berlin: Peter Lang, 2018

Iudean, OE., The Romanian Governmental Representatives in the Budapest Parliament (1881-1918), Cluj-Napoca: Editura Mega, 2016.

Studii în volume:

Iudean, OE., „Bridging the Gap: Romanian Parliamentary Elite in Aid of their Communities during World War I” în Bolovan, I., Gräf, R., Heppner, H., Tămaș, OM. (eds.), World War I. The Other Face of the War, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2016;

Iudean, OE, Sorescu, OV., „From Protest Petitions to Parlamentary Action - The Attitude of the Leadership of the Nationalities in Hungary in Regards to the Minister Ágoston Trefort's Magyarization Policy” în Biagini, AF., Motta, G. (eds.), Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century, vol. II, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014.

Onojescu, A., Popovici, V., Iudean, OE., „Parliamentary Representation in Eastern Hungary (1861-1918). Preliminary Results of a Prosopographic Inquiry” în Pál, J., Popovici, V., Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848-1918), Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing, 2014.

Iudean, OE, „Between National Solidarity and Local Interests. The Pro-governmental Political Orientation of the Romanians in Hungary (the End of the 19th Century - the Beginning of the 20th Century)” în Bratabis, K., Dranidis, D., Koktsidis, P., Lazouras, L., Nikolaidou, E. (eds.), Infusing Research and Knowledge in South-East Europe, Thessaloniki: South-East European Research Centre, 2012.

Articole:

Iudean, OE., „Defending the ‘Sacrilege Against the Homeland’: The Romanian Legal Elite in Hungary on the Benches of the Memorandum Trial (1894)”. Acta Poloniae Historica, nr. 121/2020.

Iudean, OE., „Growing Shepherds, Building Elites: Supporting the Education of the Middle Clergy in Northern Transylvania in the Late Nineteenth Century”. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române, vol. XXII/2019.

Iudean, OE., „Making the Man of Law in Dualist Hungary: Alexa David’s Career Strategies and Personal Networks on the Eve of the Twentieth Century”. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Historia, vol. 63, nr. 2/2018.

Dăncilă-Ineoan, A., Iudean, OE., „The Activism of the Middle Clergy in Support of the National Desideratum: Romanian Archpriests at the Great National Assembly in Alba Iulia”. Transylvanian Review, vol. XXVII, no. 3/2018.

Iudean, OE., „Elite Strategies of Minority Nation-Building in Dualist Hungary: Law Graduates Supported by yhe Năsăud Border Regiment Scholarship Funds”. Banatica, nr. 27/2017.

Eppel, M., Dăncilă-Ineoan, A., Iudean, OE., „‘To the Beloved clergy and the people’. The discourse of the Orthodox ecclesiastical elite in Transylvania in the pastoral letters during the years of the Great War”. Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, Series Historica, LV, Supliment, 2016.

Iudean, OE., „Political Options and Electoral Behavior in the Case of the Arad Romanian Elite at the End of the Nineteenth Century”. Analele Banatului, Seria Nouă. Arheologie. Istorie, nr. XXIV/2016.

Iudean, OE., „The Romanian Parliamentary Elite from Banat on the Eve of the First World War”. The Romanian Journal of Modern History, nr. 1-2, vol. VI December 2015.

Onojescu, A., Iudean, OE., „Politics, Nationalism, and Parliamentarianism: Romanian Representatives in the Budapest Parliament (1861-1918)”. Transylvanian Review, vol. XXII, no. 4/ 2013.

Popovici, V., Iudean, OE., „The Elective Representation of the Romanian in the Hungarian Parliament”. Studia Universitatis Petru Maior. Seria Historia, Nr. 11/2011.

Iudean, OE., ,,The involvement of Romanian Candidates in the Hungarian Parliamentary Elections during the Last Decade of the 19th Century". Transylvanian Review, vol. XX, Supplement No. 2:1/2011.

În calitate de director:

Crescând națiunea: inițiative instituționale și informale pentru bunăstarea orfanilor din Transilvania în perioada dualistă, proiect finațat de UEFISCDI, cod PN-III-P-1.1.-TE-2019-0472, perioada: 2020-prezent.

Strategie de construcție națională sau alegeri burgheze? Absolvenții români de Drept în Ungaria Dualistă, proiect finațat de UEFISCDI, cod PN-III-P1-1.1-PD-2016-1468, perioada: 2018-2020.

În calitate de membru:

Social Mobility of Elites in the Central-European Regions (1861-1926) and Transition of Imperial Experience and Structures in Nation-States, finanțat de Agenția pentru Granturi a Republicii Cehe, EXPRO 20-19463X, perioada: 2020-prezent.

Traiectorii socio-profesionale în spații confesionale concurente: Transilvania (1850-1918), proiect finațat de UEFISCDI, cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-0661, director proiect lector dr. Eppel. I., perioada: 2017-2019.

Schimbare si continuitate: administrația publică și corpul funcționarilor publici din Transilvania înainte și după Primul Război Mondial (1910-1925), proiect finațat de UEFISCDI, cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-0390, director proiect prof. univ. Pál, J., perioada: 2017-2018.

Vocile Bisericilor, Vocile Naționalităților. Loialități concurente în Casa Magnaților din Parlamentul Ungariei (1867-1918), proiect finațat de UEFISCDI, cod PN-II-RU-TE-2014-4-1231, director proiect lector dr. Eppel. I., perioada: 2015-2017.

Elita politică din Transilvania (1867-1918), proiect finațat de UEFISCDI, cod PN-II-ID-PCE-2011-3-0040, director proiect prof. univ. Pál, J., perioada: 2012-2015.