Nicoleta Hegedűs

Titlu: Cercetător științific II doctor
Adresa: Centrul de studiere a Populației, str. Avram Iancu, nr. 68, etaj 3, 400083, Cluj-Napoca, România
Email: nicoleta.hegedus@ubbcluj.ro

imagologia istorică

istoria Transilvaniei în epoca modernă

demografia istorică

Imaginea de sine a maghiarilor în epoca modernă”, în Anuarul Şcolii Doctorale „Istorie. Civilizaţie. Cultură” I, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005, p. 299-306.

Imaginea împăratului la românii ardeleni de la Memorandum până la izbucnirea Primului Război Mondial (1892-1914)”, în Arhiva Someşană. Revistă de istorie şi cultură, seria a III-a,VII, Năsăud, 2008, p. 171-203.

Imaginea maghiarilor la românii ardeleni în contextul revoluţiei de la 1848-1849”, în Constantin Bărbulescu, Ioana Bonda, Cecilia Cârja, Ion Cârja, Ana Victoria Sima (editori), Identitate şi alteritate 5. Studii de istorie politică şi culturală, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2011, p. 260-272.

Imaginea maghiarilor în cultura românească din Transilvania (1867-1918), 2 vol., Cluj-Napoca, Editura Argonaut&Mega, 2012.

Önarckép: erdélyi magyar identitás a XVIII. – XIX. században antológia és bibliográfia, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2012.

The hungarian school and language as seen by the Transylvanian Romanians in the 19th Century”, în Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, Historia, Volume 57, Special Issue, December 2012, p.77-96.

Transylvanian Hungarians' Self-Image in the 19th Century: National Unity and Regional Specificity”, în Transylvanian Review, vol. XXII, Supplement No. 3, 2013, Marius Jucan, Corin Braga, Sorin Mitu (editors), Western Civilisation. Politics, Ideologies, Dystopias, p. 279-290.

Frontiere identitare transilvane în revista Kalotaszeg, la începutul secolului al XX-lea”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 19/I, Editura Mega, 2015, p. 81-92.

Jewish students from Transylvania at the Ludovika Military Academy”, in Transylvanian Review, vol. XXVIII, No. 2 (Summer 2019), p. 105-119.

Church, State and Nation. Historical Images and Historiography”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Historia, Volume 64, Number 2, December 2019, p. 50-69

Uniune sau contopire? Problema ”specificului ardelean” în polemica din presa clujeană privind concretizarea unirii Transilvaniei cu Ungaria (1855-1870)”, Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca, Series Historica, LIX, 2020, p. 359-366.

Studenți de origine română la Academia Ludovika (1883-1918)”, în Oana Mihaela Tămas, Ioan Bolovan (coord.), Între război și pace. Românii și Europa Central-Răsăriteană la finalul primei conflagrații mondiale, Cluj-Napoca: Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2020, p. 11-24.

Biserica și religiozitatea”, în Sorin Mitu (coord.), Enciclopedia imaginariilor din România. III. Imaginar istoric, Iași: Polirom, 2020, p. 104-122

Portrete de ofițeri de origine română din armata de honvezi (1868-1918), Cluj-Napoca, Mega, 2020, ISBN 978-606-020-220-2 (sub tipar) (în colaborare cu Csaba Horváth și Vlad Popovici).

Oct. 2020 -

Cercetător în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2019-0472, Raising the nation: institutional and grassroots initiatives for orphan welfare in Transylvania during dualism (director proiect: Ovidiu Emil Iudean, perioada de implementare 2020-2022).

2018-2020

Asistent cercetare științifică în cadrul proiectului PN –III - P1 - 1.1 – TE – 2016 – 0432, Ofițerii români din armata habsburgică și implicarea lor în societatea civilă (sfârșitul sec. XVIII-1918)

Nov. 2018; Oct. 2019

Asistent cercetare științifică în cadrul proiectului cu titlul Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice (ROMIMAG), P3: Imaginarul istoric românesc, cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0326

2014-2017

Asistent cercetare ştiinţifică în cadrul contractului de cercetare cod EEA-JRP-RO-NO-2013_1_0028. Nr. Contract 10/SEE, cu titlul „Historical Population Database of Transylvania, 1850-1914”

2011-2016

Asistent cercetare științifică în cadrul proiectului „Building Modern Identities in Transylvania. A Comparative Approach”, cod PNII ID-PCE-2011-3-0081 (director proiect prof. dr. Sorin Mitu)