Ioan Bolovan

Titlu: Profesor Dr.
Adresa: Centrul de studiere a Populației, str. Avram Iancu, nr. 68, etaj 3, 400083, Cluj-Napoca, România
Email: ioan.bolovan@ubbcluj.ro

Istoria Transilvaniei în secolele XIX-XX

Istoria populației României

Demografie istorică și istoria familiei

Primul Război Mondial din perspectivă demografică

Cărți:

1. Sabin Manuilă, Studies on the Historical Demography of Romania, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca, 1992, 165 p. (introducere, note şi îngrijirea ediţiei împreună cu Sorina Bolovan)

2. Asociaţia Naţională Arădană pentru cultura poporului român.1863-1918. Schiţă monografică, Biblioteca Institutului de Istorie Cluj. Serie nouă, vol.II, Cluj-Napoca, 1994, 168 p.

3. Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuţii demografice, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2000, XXXI+267 p.

4. Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului XX. Realităţi etno-confesionale şi politici demografice, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, XI+154 p.

5. Germanii din România. Perspective istorice şi demografice, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2000, 126 p. (în colaborare cu Sorina Bolovan)

6. Die Deutschen in Rumänien, ediţie germană revizuită, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2002, 141 p. (în colaborare cu Sorina Bolovan)

7. Consignatio Statistico Topographica Singulorum in Magno Principatu Transylvaniae. Transilvania la 1829-1831, Presa Universitară Clujeană, 2003, 231 p. (în colaborare cu Bogdan Crăciun)

8. Transylvania in the Modern Era. Demographic Aspects, Cluj-Napoca, Romanian Cultural Institute-Center for Transylvanian Studies, 2003, 308 pagini (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)

9. Revoluţia de la 1848-1849 în zona regimentului grăniceresc năsăudean.Contribuţii istorice şi demografice, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2003, 282 pagini (în colaborare cu Adrian Onofreiu)

10. The Revolution of 1848-1849 in Transylvania. Contributions to the History of Mentalities and of the Social Imaginary, Romanian Cultural Institute-Center for Transylvanian Studies, 2004, 178 pagini (în colaborare cu Gelu Neamţu)

11. Contribuţii documentare privind istoria regimentului grăniceresc năsăudean, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2006, 380 pagini (în colaborare cu Adrian Onofreiu)

12. 1 decembrie 1918. Contribuţia social-democraţilor la unirea Transilvaniei cu România, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2008, 48 pagini (împreună cu Marius Eppel)

13. Familiile din Năsăud în anul 1869. Contribuţii de demografie istorică, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, 484 pagini (în colaborare cu Adrian Onofreiu şi Viorel Rus)

14. Asociaţia Naţională Arădeană pentru cultura poporului român. 1863-1918. Contribuţii monografice, Cluj-Napoca, Editura Dacia XXI, 2011, 230 pagini

15. Ortodoxia în Transilvania. Aspecte istorico-statistice privind oraşul Cluj în anul 1922, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011, 114 p. (împreună cu Alexandru Moraru)

16. Tradiţie şi inovaţie în învăţământul agricol din Transilvania, Istoria Universităţii de Ştiinţe Agricole şi medicină veterinară Cluj-Napoca (vol. I de la începuturi până în 1945), Editura Academicpres, Cluj-Napoca, 2011, (în colaborare cu Doru Pamfil şi Ioan-Aurel Pop), 227 pagini

17. Istoria Transilvaniei, Editura Eikon și Editura Centrul de Studii Transilvane, 2013, 380 pagini (în colaborare cu Ioan-Aurel Pop) – ediția a II-a adăugită la Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, 411 pagini

18. Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania. Familie, moralitate şi raporturi de gen, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015, 207 pagini

19. Familiile din Telciu în anul 1869. Perspective demografice și socio-economice, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, 598 pagini (în colaborare cu Adrian Onofreiu şi Mircea Chira)

20. Histoire de la Transylvanie, Editions Rafael de Surtis, Cordes-sur-Ciel, 2016, 370 pag. (în colaborare cu Ioan-Aurel Pop)

21. Ispititoarea Transilvanie. Multiperspectivitate și adevăr în istoria unei provincii, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, 187 pagini (în colaborare cu Sorina Bolovan)

22. Storia della Transilvania, Rediviva Edizioni Milano, 2018, 429 pag. (în colaborare cu Ioan-Aurel Pop)

23. Dejiny Sedmohradska, traducere în limba slovacă de Jana Páleníková, Peter Kopecký și Martin Dorko, AnaPress, Bratislava, 2018, 374 pag. (în colaborare cu Ioan-Aurel Pop)

24. Geschichte Siebenbürgens, Pop Verlag, Ludwigsburg, 2020, 521 pag. (în colaborare cu Ioan-Aurel Pop)

B.CĂRŢI (coautor şi coordonator la sinteze şi volume de documente, bibliografii)

1. A History of Romania, edited by Kurt W.Treptow, Center for Romanian Studies, Iasi, 1995, 721 p. (coautor)

2. Istoria României. Transilvania, coord. Anton Drăgoescu, Fundaţia “George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 1997, 1166 p. (coautor p. 987-1004)

3. Revoluţia de la 1848 în Transilvania. Ancheta Kozma din Munţii Apuseni, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1998, 246 p. (coautor şi coordonator cu Gelu Neamţu).

4. Documente privind revoluţia de la 1848 din Ţările Române.C.Transilvania, vol.VI (5-16 iunie 1848), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1998, 624 p. (coautor).

5. Istoria României. Transilvania, vol.II (1867-1947), coord. Anton Drăgoescu, Cluj-Napoca, 1999, p.1-18, 208-220, 867-874.(coautor)

6. History of Modern Romania, coord. Armando Alonso Pineiro, Ediciones Historia, Buenos Aires, 1999, p.55-84. (coautor)

7. Dejiny Rumunska, ed. Kurt W. Treptow, Praha, 2000 (coautor)

8. Istoria României. Compendiu, Institutul Cultural Român – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2004, 816 p. (coautor şi coordonator cu Ioan Aurel Pop)

9. История Румынии (Istoria Rumânii), Editura VES MIR, Moscova, 2005, 678 p. (coautor şi coordonator cu Ioan Aurel Pop)

10. Cercetările de istoria populaţiei României (1945-2005). Bibliografie selectivă, Presa Universitară Clujeană, 2006, 124 pagini (în colaborare cu Bogdan Crăciun)

11. History of Romania. Compendium, coordinated by Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, Center for Transylvanian Studies Cluj-Napoca, 2006, 820 p.

12. Istoria ilustrată a României, Bucureşti-Chişinău, Editura Litera Internaţional, 2009, 608 pagini (coautor şi coordonator cu Ioan Aurel Pop)

13. Legislaţia ecleziastică şi laică privind familia românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ediţie de texte, studiu introductiv şi note de Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Editura Centrul de Studii Transilvane, 2009, 913 pag.

14. Ciclul vieţii familiale la românii din Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX, ediţie de texte, studiu introductiv şi note de Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, 380 p.

15. În căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII-XX, coordonatori Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, 361 p.

16. Istoria ilustrată a României și a Republicii Moldova, vol. I-VI, ediția a 3-a, adăugită, în 6 volume, coordonatori Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Editura Litera, București, 2017

17. Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova, ediție revizuită și actualizată, coordonatori Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan,București – Chișinău, Editura Litera, 2018, 815 pagini

18. O enciclopedie a Marii Unirii, Editura Institutului Cultural Român, București, 2018, 611 pagini (împreună cu Gheorghe Iacob, Gheorghe Cojocaru), ISBN 978-973-577-729-6

C.CĂRŢI (coautor şi coordonator la volume colective)

1. The Austrian Military Border. Its Cultural and Political Impact, Ed.Glasul Bucovinei, Iasi, 1994, 118 pagini (autor şi coordonator cu Liviu Maior , Nicolae Bocşan)

2. Sabin Manuilă, istorie şi demografie. Studii privind societatea românească între sec.XVI-XX, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1995, 276 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Bolovan)

3. Istoria dreptului românesc. Note de curs, Cluj-Napoca, 1996, 104 p. (în colaborare cu Dorel Moţiu)

4. Recensământul din 1850, 1857, 1880. Transilvania, coordonator Traian Rotariu, vol.I-IV, Editura Staff, [Bucureşti], 1996-1998 (colaborator şi consultant).

5. Revoluţia de la 1848 în Europa Centrală. Perspectivă istorică şi istoriografică, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, 465 pagini(autor şi coordonator cu Camil Mureşanu şi Nicolae Bocşan)

6. Transilvania în epocile modernă şi contemporană. Studii de demografie istorică, Presa Universitară Clujeană, 2002, 230 pagini (autor şi coordonator)

7. Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică a Transilvaniei (sec. XVIII-XX), Presa Universitară Clujeană, 2003, 332 pagini (autor şi coordonator cu Corneliu Pădurean)

8. Călători români în Occident (sec. XVII-XX), Institutul Cultural Român – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2004, 308 p. (coordonator cu Nicolae Bocşan)

9. Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de demografie istorică, Presa Universitară Clujeană, 2005, 413 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Paula Bolovan, Corneliu Pădurean)

10. Căsătorii mixte în Transilvania, secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, 2005, 302 pagini (autor şi coordonator cu Corneliu Pădurean)

11. Concubinage, illegitimacy and morality on the Romanian territory between the 17th and 20th century, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2005, 216 pagini (autor şi coordonator cu Corneliu Pădurean)

12. Populaţia României. Trecut, prezent, viitor. Lucrările conferinţei internaţionale “Populaţia României. Trecut, prezent, viitor”, Cluj-Napoca – Arcalia, 19-22 octombrie 2005, Presa Universitară Clujeană, 2006, 590 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Paula Bolovan, Traian Rotariu)

13. Patrimoniul natural şi cultural al României. Munţii Apuseni, coord. Ioan Aurel Pop, Marius Porumb, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2006, 296 pagini (coautor)

14. Mişcări de populaţie şi aspecte demografice în România în prima jumătate a secolului XX. Lucrările conferinţei internaţionale “Mişcări de populaţie în Transilvania în timpul celor două războaie mondiale României”, Cluj-Napoca, 24-27 mai 2006, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, 332 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Paula Bolovan, Rudolf Gräf, Corneliu Pădurean)

15. Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII-XXI), Editura Presa Universitară Clujeană, 2007, 539 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Paula Bolovan, Corneliu Pădurean)

16. Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii de populaţie, (autor şi coordonator cu Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş), Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, 458 pagini

17. Schimbare şi devenire în istoria României. Lucrările conferinţei internaţionale “Modernizarea în România în sec. XIX-XXI”, Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, 772 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Paula Bolovan)

18. Istoria Transilvaniei, vol. III, coord. Ioan-Aurel Pop, Magyari András, Thomas Nägler, Academia Română - Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, 724 p. (coautor pag. 373-420, 435-442, 479-504, 553-568)

19. Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From Traditional Model to Contemporary PACS, coord. Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, 818 pagini

20. Demographic Changes in the Time of Industrialization (1750-1918). The Example of the Habsburg Monarchy, edited by Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner, Ioan Lumperdean, Romanian Academy-Center for Transylvanian Studies, 2009, 392 pagini (Supplement no. 1 of the Transylvanian Review, vol. XVIII, 2009)

21. Marie-Pierre Arrizabalaga, Ioan Bolovan, Marius Eppel, Jan Kok, Mary Louise Nagata (Coord.), Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History. A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux, Editura Aksant, Amsterdam, 2010, 593 pagini

22. Ioan-Aurel Pop, Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Pursuing Diversity. Demographic Realities and Ethno-Confessional Structures in Transylvania, Romanian Academy-Center for Transylvanian Studies, 2010, 160 pagini (Supplement no. 1 of the Transylvanian Review, vol. XIX, 2010)

23. Călător prin istorie. Omagiu profesorului LIVIU MAIOR la împlinirea vârstei de 70 de ani, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2010, 645 pagini

24. Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI), coord. Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2010, 525 pagini

25. Asociaţionism şi naţionalism cultural în secolele XIX-XX, Coord. Liviu Maior, Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Editura Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2011, 352 pagini

26. Population and Economy, edited by Ioan Lumperdean, Marin Balog and Ioan Bolovan, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011 (Supplement of the Romanian Journal of Population Studies, vol. V, 2011)

27. Primul război mondial: perspectivă istorică și istoriogafică/World War I: a Historical and Historiographical Perspective, coordonatori Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaș, Editura Centrul de Studii Transilvane și Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, 588 pag.

28. Dal cuore dell’Europa. Omaggio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni, a cura di Ioan-Aurel Pop, Ovidiu Ghitta, Ioan Bolovan, Ana Victoria Sima, Editura Centrul de Studii Transilvane și Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, 424 pag.

29. Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, 1082 pag.

30. A Global History of Historical Demography. Half a Century of Interdisciplinarity, Peter Lang, Bern, 2016, 683 pag. (Cu Antoinette Fauve-Chamoux și Solvi Sogner)

31. World War I – The other face of the war, Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner, Oana Mihaela Tămaș (eds), Cluj-Napoca, Romanian Academy – Centre for Transylvanian Studies, Cluj University Press, 2016, 465p.

32. Intermarriage in Transylvania, 1895-2010, Peter Lang, Bern, 2017, 210 pag. (Cu Luminița Dumănescu)

33. Între pasiune și profesie. Istoriografia românească la început de mileniu, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Oana Mihaela Tămaș, Editura Centrul de Studii Transilvane și Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, 295 pagini

34. Centenar Sfatul Țării, 1917-2017. Materialele conferinței științifice internaționale Chișinău, 21 noiembrie 2017, coord. Gheorghe Cliveti, Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Chișinău, Ed. Lexon Prim, 2017, 800 pagini

35. Nicolae Bocșan. Istoria sub semnul Generozității și Umanității, vol. coordonat de Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Mihaela Bedecean, Seria „Personalități ale Universității Babeș-Bolyai, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018, 617 p.

36. Ioan Bolovan, Momčilo Pavlović, coordonatori, Români şi sârbi în Marele Război. Rumuni i srbi u Velikom Ratu, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2018, ISBN 978-606-8694-80-1, 309 pag.

37. Biserică și națiune la românii din Banat și Transilvania, Adrian Ardeț, Ioan Bolovan (editori), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2018, 331 pag.

38. Construind Unirea cea Mare, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Ioana-Mihaela Bonda, Ana Victoria Sima, Teodor Laurențiu Popescu, vol. I – VIII, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018, 894 pagini + 944 pagini + 994 pagini + 962 pagini + 1274 pagini + 1410 pagini + 788 pagini + 1234 pagini, ISBN general: 978-606-797-345-7

39. Dan Berindei, Andrei Pippidi, Ioan Bolovan, Romanians and Poles on Move from 1848 to 1944, Romanian Academy – Center for Transylvanian Studies, Cluj University Press, 2019, 187 pag.

40. World War I and the Birth of a New World Order: The End of an Era, edited by Ioan Bolovan, Oana Mihaela Tămaș, Cambridge Scholars Publishing, 2020, 339 pag. (ISBN (13): 978-1-5275-4679-0)

41. Între război și pace. Românii și Europa Central-Răsăriteană la finalul primei conflagrații mondiale, coord. Oana Mihaela Tămaș, Ioan Bolovan, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2020, 355 pag. ISBN 978-606-038-007-8

D. STUDII SI ARTICOLE (selectiv):

1. „Intergenerational and Intrafamilial Relations among the Romanians from Transylvania during World War I”, în vol. Historia Vita Memoriae. Festschrift für Rudolf Gräf zum 60.Geburtstag, herausgegeben von Ioana Florea und Gabriella-Nóra Tar, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2015, pag. 143-156 (împreună cu Sorina Paula Bolovan).

2. „Sextil Puşcariu şi Primul Război Mondial: între realitate şi percepţii subiective”, în Caietele Sextil Pușcariu, vol. I, Actele Conferinţei Internaţionale „ZILELE SEXTIL PUŞCARIU”, Ediţia I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013, editori Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2015, pag. 219-226.

3. „Gli argumenti demografici nella lotta per i diritti dei romeni di Transilvania nei secoli XVIII-XX”, în vol. Dal cuore dell’Europa. Omaggio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni, a cura di Ioan-Aurel Pop, Ovidiu Ghitta, Ioan Bolovan, Ana Victoria Sima, Editura Centrul de Studii Transilvane și Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, pag. 339-354 (împreună cu Sorina Paula Bolovan).

4. „Between Public and Private: The Orthodox and Greek-Catholic Churches and the Romanians of Transylvania during WWI”, în vol. Primul război mondial: perspectivă istorică și istoriogafică/World War I: a Historical and Historiographical Perspective, coordonatori Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaș, Editura Centrul de Studii Transilvane și Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, pag. 551-558 (împreună cu Marius Eppel)

5. „Alexandru Roman și înființarea Catedrei de Limba Română la Universitatea din Budapesta: context și semnificație”, în vol. Inter Scyllam et Charybdam, szerkesztette: Miskolczy Ambrus, Hergyán Tibor és Nagy Levente, ELTE EÖTVÖS Kiadó, Budapest, 2015, pag. 23-30 (împreună cu Oana-Mihaela Tămaș).

6. „Demography and ideology: the Romanians in Transylvania from the mid-18th century until the Union of 1918”, în Nouvelles Études D’Histoire XIII, coord. Dan Berindei, Ioan-Aurel Pop, Editura Academiei Române, București, 2015, pag. 85-98.

168. „Vasile Mangra and the Personality of Moise Nicoară”, în Journal of Humanistic and Social Studies, VI, nr. 1 (11), 2015, pp. 151-155 (împreună cu Marius Eppel)

7. „Câteva aspecte economice din Primul Război Mondial reflectate în izvoarele statistice și în dialogul epistolar referitor la Transilvania”, în vol. Economie și istorie. Dialog și interdisciplinaritate. In honorem prof. univ. dr. Ioan Lumperdean la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Dana Bako, Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Răzvan V. Mustață, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, pag. 441-454. (împreună cu Sorina Paula Bolovan)

8. „Modernization and Propaganda: Periodicals, Ecclesiastical Circulars and the Romanian Society in Transylvania during the Modern Period”, în Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 15, issue 44 (Summer 2016), pp. 137-152.

9. „Demography and Politics in the Romanian-German Diplomatic Relations (1942)”, în vol. O identitate secundă. Dennis John Deletant, Istoria, România și Românii. In honorem Dennis Deletant, coord. Ottmar Trașcă, Virgiliu Țârău, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, pp. 197-207 (împreună cu Sorina Paula Bolovan)

10. „Introduction. A Global History of Historical Demography. Time for an Anthology”, în vol. A Global History of Historical Demography. Half a Century of Interdisciplinarity, Eds. Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan and Solvi Sogner, Peter Lang, Bern, 2016, pag. 1-13

11. „Half a Century of Historical Demography in Romania (1960-1910), în vol. A Global History of Historical Demography. Half a Century of Interdisciplinarity, Eds. Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan and Solvi Sogner, Peter Lang, Bern, 2016, pag. 549-562

12. „Demografia în slujba națiunii (românii din Transilvania în epoca modernă)”, în vol. Arhivele Bistriței. Anul I, Fascicula 3. Demografie și confesiuni în Transilvania, coord. Mircea Gelu Buta, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2016, pag. 21-37.

13. „Majoritate și minorități, populație civilă și autorități. Transilvania în anii Primului Război Mondial”, în vol. Primul Război Mondial. Studii, articole, eseuri, coord. Corneliu Pădurean, Eugen Ghiță, Editura Presa Universitară Clujeană – Editura Gutenberg Univers, Arad, 2016, pag. 379-392. (împreună cu Sorina Paula Bolovan)

14. „Politică și naționalitate: recensământurile din Imperiul Austro-Ungar (Studiu de caz Transilvania, 1869-1910), în vol. Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. Economie, societate, politică, cultură, istoria științei. În onoarea profesorului Demir Dragnev, Biblioteca Științifică Centrală, Secția editorial-poligrafică, Chișinău, 2016, pag. 53-64 (împreună cu Elena Crinela Holom și Marius Eppel)

15. „Ethnicity and Politics: Censuses in the Austro-Hungarian Empire (Case study: Transylvania, 1869-1910)”, în Romanian Journal of Population Studies, vol. X, no. 2, 2016, p. 137-151 (împreună cu Elena Crinela Holom și Marius Eppel)

16. "Orphans, Widows and Invalids in Transylvania during and after The Great War. Statistical Contributions Concerning Bistriţa-Năsăud County", in World War I – The other face of the  war, Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner, Oana Mihaela Tămaș (eds), Cluj-Napoca: Romanian Academy – Centre for Transylvanian Studies, Cluj University Press, 2016, pp. 165-180. (cu Adrian Onofreiu)

17. „Între loialism și naționalism: aspecte referitoare la Ioan Slavici în anii Primului Război Mondial”, în vol. Din modernitate spre contemporaneitate. Studii istorice dedicate lui George Cipăianu la împlinirea vârstei de 75 de ani, editori Virgiliu Țârău, Ottmar Trașcă, Liviu Țârău, Valentin Orga, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2017, p. 266-274

18. „Introduction”, în Intermarriage in Transylvania, 1895-2010, Ioan Bolovan, Luminița Dumănescu (eds.), Peter Lang, Bern, 2017, pag. 7-19 (cu Luminița Dumănescu)

19. „The Quantitative Dimension of Mixed Marriages in Transylvania at the End of the Long Nineteenth Century”, în vol. Intermarriage in Transylvania, 1895-2010, Ioan Bolovan, Luminița Dumănescu (eds.), Peter Lang, Bern, 2017, pag. 57-72

20. „Baza de date a populației Transilvaniei, instrument pentru cercetarea de demografie istorică și istorie socială”, în vol. Între pasiune și profesie. Istoriografia românească la început de mileniu, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Oana Mihaela Tămaș, Editura Centrul de Studii Transilvane și Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, pag. 269-295 (împreună cu Luminița Dumănescu)

21. „Transilvaniei cu dragoste”, în vol. Transilvania din cuvinte, antologie alcătuită de Irina Petraş, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, pag. 48-54

22. Ioan Slavici: Între loialismul pro-habsburgic și devotamentul național, Biblioteca Județeană George Coșbuc, Colecția Clasica, 6, Bistrița, 2017, 36 pag

23. „Probleme demografice și relații interetnice reflectate în discursurile parlamentare ale lui Alexandru Vaida-Voevod la începutul secolului XX”, în Arhivele Bistriței, anul II, fascicula 4(8), 2017, pag. 17-24

24. „Transilvania pe drumul unității naționale (de la Revoluția din 1848 la Primul Război Mondial)”, în vol. Centenar Sfatul Țării, 1917-2017. Materialele conferinței științifice internaționale Chișinău, 21 noiembrie 2017, coord. Gheorghe Cliveti, Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Chișinău, Ed. Lexon Prim, 2017, pag. 167-178

25. „Warfare in the 19th-20th Centuries and Its Effects: A Necessary Evil? (Case Study: World War I” în Romanian Journal of Populations Studies, Volume XI, Issue 2, July-December 2017, pag. 35-56 (împreună cu Sorina Paula Bolovan)

26. „The Romanians and the Poles from Austria-Hungary in the Maelstrom of the Great War. Statistical Data, Historical Facts and Perceptions”, în vol. Polonais et Roumains dans la Première Guerre mondiale. Ėtudes et essais, sous la direction de Marek Kornat, Małgorzata Willaume et Mariusz Wołos, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego Krakow, Krakow, 2017, pag. 44-57.

27. Gli avatar di Ioan Slavici durante la Prima Guerra Mondiale”, în Quaderni della Casa Romena di Venezia, XII, 2017, București, p. 31-38.

28. „ASTRA și Marea Unire (naționalitate și antecedente democratice)”, în Arhivele Bistriței, anul III, fascicula 2(10), 2018, pag. 13-20.

29. „Și ei au fost la Alba Iulia”, în vol. Transilvania din cuvinte. Studii, eseuri, evocări, memorii, antologie alcătuită de Irina Petraş, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018, pag. 104-127 (împreună cu Mihaela Bedecean, Alexandru Bogdan Bud, Marius Eppel, Adrian Onofreiu, Corneliu Pădurean, Dorina N. Rusu).

30. „Autonomiile istorice la Centenarul Marii Uniri”, în vol. Beiușul și lumea lui, vol. V, Lupta pentru Unire (1918-1919). Oameni, fapte, întâmplări din Bihor, coord. Ioan Degău, Viorel Faur, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2018, pag. 13-34 (împreună cu Ioan-Aurel Pop).

31. „Primul Război Mondial: un rău necesar?”, în vol. Nicolae Bocșan. Istoria sub semnul Generozității și Umanității, vol. coordonat de Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Mihaela Bedecean, Seria „Personalități ale Universității Babeș-Bolyai, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018, ISBN 978-606-37-0408-6, pag. 89-109 (împreună cu Sorina Paula Bolovan).

32. „Majoritate și minorități, populație civilă și autorități: Transilvania în anii Primului Război Mondial”, în vol. Ioan Bolovan, Momčilo Pavlović, coordonatori, Români şi sârbi în Marele Război. Rumuni i srbi u Velikom Ratu, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2018, ISBN 978-606-8694-80-1, pag. 167-195 (împreună cu Sorina Paula Bolovan)

33. „Famiglia e comportamento matrimoniale in Transilvania durante la Grande Guerra (1914-1918)”, în Rassegna Storica del Risorgimento, CV, 2018, 1, pag. 70-82

34. „Ipostaze privind relația Generalului Berthelot cu Casa Regală a României (1916-1918)”, în vol. In honorem pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, ed. arhid. asist. univ. dr. Daniel Mocanu, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2018, ISBN 978-606-37-0430-7, pag. 107-118.

35. „The Historical Autonomies at the Centennial of the Great Union”, în Transylvanian Review, vol. XXVII, No. 3 (Autumn 2018), pag. 3-16 (împreună cu Ioan-Aurel Pop).

36. „ Antecedentele democratice ale Unirii Transilvaniei cu România”, în Analele Bucovinei, anul XXV, 1(50), 2018, pag. 51-61.

37. „Democrazia e nazionalità presso i romeni della Transilvania tra il 1848 e il 1918”, în vol. Romania e Italia. La cultura della memoria condivisa degli ultimi cento anni. Memoria e identità nel dialogo romeno–italiano. Spazi simbolici, aspetti giuridici, storici e filosofici, a cura di Augusto Sinagra, Florin Tudor, Aracne Editrice, Roma, 2018, pag. 33-52; 978-88-255-1923-5.

38. „From the National Assembly in Blaj to the Great National Assembly in Alba Iulia: Church and Nationality”, în Transylvanian Review, vol. XXVII, No. 4 (Winter 2018), pag. 31-45 (împreună cu Sorina Paula Bolovan).

39. „Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima parte a secolului al XX-lea”, în vol. Centenarul Marii Uniri la TVR, editor Gheorghe Iacob, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi, Iași, 2018, pag. 173-188, ISBN: 978-606-714-501-4

40. „The Romanians’ Ideals of Liberalism and Nationality in 1918”, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia, Volume 64, Number 2, December 2018, pag. 1-14.

41. „ Presa, circularele bisericești și societatea românească din Transilvania în epoca modernă”, în vol. Istorie și cultură. In honorem academician Andrei Eșanu, ed. şi red. şt. Constantin Manolache; coord.: Igor Cereteu, Chişinău, Biblioteca Ştiinţifică (Institut) “A. Lupan”, 2018, pag. 472-482.

42. „Über den Sathmarer Schwaben vor und nach der Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien”, în vol. Loialitätswechsel und institutioneller Neuanfang. Die regionalen deutschen Minderheiten in Rumänien 1918-1928, Hrsg. Rudolf Gräf und Daniela Stanciu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2018, ISBN 978-606-37-0425-3, pag. 449-464 (împreună cu Sorina Paula Bolovan).

43. „De la Adunarea Națională de la Blaj din mai 1848 la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din decembrie 2018”, în vol. Martiri bihoreni ai Marii Uniri, coord. Ioan Degău, Ioan Laza, Editura Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2019, ISBN 978-606-8694-92-4, pag. 23-36.

44. „Statistical Contributions Concerning the Orthodox Population in Cluj during the First Years after the Union of Transylvania with Romania”, în Romanian Journal of Population Studies, 2015, No. 2, pp. 7-16 (cu Marius Eppel, Alexandru Moraru)

45. „The Historical Population Database of Transylvania. A Story of a Work in Progress”, în vol. Mensch im Mittelpunkt. Bevölkerung – ökonomie – Erinnerung. Festschrift für Peter Teibenbacher zum 65. Geburstag, Michaela Hohenwartner, Walter M. Iber, Thomas Krautzer (Hg.), Lit Verlag, Wien, 2019, pag. 133-146 (cu Luminița Dumănescu)

46. „Drumul spre Marea Unire”, în vol. Excelsior România. Drumul spre Marea Unire (străbătut emotional de membrii Asociației noastre), Ioan Constantinescu (coord.), Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2019, pag. 9-85 (cu Ioan Aurel Pop).

47. „Warfare in the 19th-20th Centuries and Its Effects: A Necessary Evil ? (Case Study: World War I)”, în vol. War Hecatomb. International Effects on Public Health, Demography and Mentalities in the 20th Century, Helena da Silva, Paulo Teodoro de Matos, José Miguel Sardica (eds.), Peter Lang, Bern-Berlin-Bruxelles-New York-Oxford-Wien, 2019, pag. 249-271 (versiune revizuită împreună cu Sorina Paula Bolovan). ISBN 978-3-0343-3736-6

48. „Populations Movements in Transylvania During the First World War”, în vol. Dan Berindei, Andrei Pippidi, Ioan Bolovan, Romanians and Poles on Move from 1848 to 1944, Romanian Academy – Center for Transylvanian Studies, Cluj University Press, 2019, pag. 107-121. ISBN 978-606-8694-99-3

49. „Transilvania în anii Primului Război Mondial și Unirea cu România”, în vol. Șoimeni. De la Primul Război Mondial la Marea Unire, Ion Mureșan, Ioan Bolovan, Vasile Lechințan, Simion Chita, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2019, pag. 9-33 ISBN 978-606-730-513-5

50. „De la Adunarea Națională de la Blaj la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia”, în vol. Istorii ale Marelui Război şi ale Unirii de la 1918: volum al Congresului Naţional al Istoricilor Români, Iaşi, 29 august - 1 septembrie 2018, coord. Victor Spinei, Gheorghe Iacob, Ionuţ Nistor, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2019, pag. 59-71 (ISBN: 978-606-714-540-3).

51. „Modelul Adunării de la Blaj și al revoluției de la 1848 în mișcarea națională românească până la Marea Unire”, în Analele Aradului, IV, nr. 4, 2018, pag. 22-33. ISSN 2457-9939

52. „Scrisoarea de recomandare între obicei și normă juridică: avatarurile unor concepte și practici (sec. XIX-XX)”, în vol. In Honorem Valentin Mirișan. Gânduri, studii, instituții, editor coordonator Cristian Dumitru Miheș, Editura Universul Juridic, București, 2020, pag. 209-218 (împreună cu Dorel Moțiu)

53. „History at the Crossroads? A Plea for Reconsidering the Status of a Science and a Study Discipline”, în Transylvanian Review, vol. XXIX, Supplement no. 1, 2020, pag. 261-271 (în colaborare cu Adina Maria Cornea)

54. „De la izbânda Marii Uniri la drama dezmembrării teritoriale. Scenarii demografice, militare și geostrategice românești în vara anului 1940”, în vol. Contribuția armatei României și a elitelor la apărarea și recunoașterea internațională a Marii Uniri (1919-1920), Coordonatori: Dan Prisăcaru, Petre Otu, Marius Iorgulescu, Editura Militară, București, 2020, pag. 261-274, ISBN 978-973-32-1192-1

55. „The National Assembly of Blaj of 3/15–5/17 May 1848 in the Symbolism of the Romanian National Identity Project until 1918”, în Transylvanian Review, vol. XXIX, Supplement no. 2, 2020, (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)

56. „Professor Liviu Maior at 80 years old: a historian of modernity and of historical writing modernization in Romania”, în Transylvanian Review, vol. XXIX, no. 4, 2020, pag. 129-138 (în colaborare cu Ioan-Aurel Pop).

57. Egyesületi rendszer és a román civil társadalom az újkori Erdélyben”, în vol. Közösség, egylet, nemzet. Politik a és társadalom a magyar és román történelemben a középkortól a jelenkorig. Esettanulmányok, Szerkesztette: Nagy Levente, Ábrahám Barna, Kulcsár Beáta, Miskolczy Ambrus, Szépirodalmi Figyelő, Budapest, 2020, pag. 81-94.

58. „Comunicare și diplomație în turneul prin Transilvania al generalului Berthelot (1918-1919)”, în Analele Aradului, V, nr. 5, 2019, pag. 7-17 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)

Proiecte de cercetare în tematica studii de populație

Căsătoriile mixte: între exercițiu de toleranță și expresia modernă a indiferenței, 1890-2010, proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0188, director de proiect prof. univ. Ioan Bolovan, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Historical Population Database of Transylvania, 1850-1910 proiect EEA-JRP-RONO-2013-1-0028, Centrul de Studiere a Populației, director proiect prof. dr. Ioan Bolovan, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Familia românească din Transilvania între constrângerile bisericii şi cele ale statului. De la tradiţie spre modernizare (1850-1900)”, ID-487, director Prof. dr. Ioan Bolovan;