Edina Gál

Titlu: Doctorand
Adresa: Centrul de studiere a Populației, str. Avram Iancu, nr. 68, etaj 3, 400083, Cluj-Napoca, România
Email:

istoria protecției copilului

istoria orfelinatelor

politică națională

Capitole:

Gál, Edina (2021, în curs de publicare). “The Denationalized Children of Transylvania: The State Children’s Asylum in Cluj after 1918” in Postwar Continuity and New Challenges in Central Europe, 1918–1923: The War that Never Ended. Routledge.

Gál, Edina Tünde (2020) A kolera szegényei. Özvegyek és árvák az 1873-as kolozsvári kolerajárvány után” [Sărmanii holerei: Văduvele și orfanii epidemiei de holeră din 1873 în Cluj] in Gabriella Erdélyi (Ed.) Özvegyek és árvák a régi Magyarországon 1550−1940. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, pp. 69−92.

Gál, Edina-Tünde (2019). Belőlük jó cselédek, gazdasszonyok és iparosnők válhassanak. A kolozsvári Mária Valéria leányárvaház alapítása, működése és társadalmi szerepe (1872–1949)” [Istoria orfelinatului de fete Mária Valéria din Cluj] in Tőtős Áron et al. (Eds.) Ezerarcú Erdély. Politika, társadalom, kultúra. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, pp. 211–235.

Gál, Edina (2016). Nemek és nemzedékek” [Generații] (recenzie) A Csíki Székely Múzeum évkönyve XI-XII. Csíkszereda: Csíki Székely Múzeum, pp. 316–318.

Gál, Edina-Tünde (2015). Kalotaszentkirályi gyermekek a 19. szászad második felében” [Copiii din Sâncraiu în a doua jumătate a secolului 19.] in Fedinec Csilla (Ed.), Terek, intézmények, átmenetek. Határhelyzetek VIII. Budapest: Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, pp. 273–293.

Gál, Edina-Tünde (2014). Kolera a forradalom idején. Az 1848–1849-es kolerajárvány Kolozsváron és környékén” [Holeră în timpul revoluției] in Szoták Szilvia – Fedinec Csilla (Eds.), Közösség és identitás a Kárpát-medencében. Határhelyzetek VII. Budapest: Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, pp. 133–158.

Articole:

Gál, Edina Tünde (2021, acceptat, în curs de apariție) “Impoverished by the Cholera: Widows, Widowers, and Orphans after the 1873 Cholera Epidemic in Kolozsvár,” Hungarian Historical Review.

Gál Edina-Tünde (2014). Pestis és kolera a 18–19. században [Ciumă și holeră în secolele 18−19.] (recenzie) Korunk III (11): 119–121.

În calitate de membru:

Crescând națiunea: Inițiative instituționale și informale pentru bunăstarea orfanilor din Transilvania în perioada dualistă, proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-0472, director de proiect dr. Ovidiu-Emil Iudean (perioada 2020−2022).

Schimbare și continuitate: administrația publică și corpul funcționarilor publici din Transilvania înainte și după Primul Război Mondial (1910-1925), proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0390, director de proiect prof. univ. dr. Pál Judit (perioada 2017−2019).