Interethnic marriages: between an exercise of tolerance and a modern expression of indifference. 1895-2010
Căsătoriile mixte: între exercitiu de tolerantă si expresia modernă a indiferentei. 1895-2010
                                                Raport de activitate 2015


Activitatea desfășurată în acest an în cadrul proiectului a avut în vedere îndeplinirea următoarelor obiective:

I.Reconstituirea evolutiei cantitative a căsătoriilor mixte din Transilvania între 1985-2010.
Pe parcursul anului 2015, membrii echipei au desfăsurat un efort sustinut de valorificare a izvoarelor de natură să ofere informatii statistice, cantitative, despre căsătoriile mixte. Acestea au fost organizate în următoarele categorii:
Surse istorice:
-registre de stare civilă, emise atât de parohii cât si de autoritătile de stat. Acest tip de surse oferă, prin excelentă, date cantitative despre fenomenul căsătoriilor mixte: procentul acestora în cadrul numărului total de căsătorii, etniile si confesiunile implicate, procentul acestora, distributia regională si socială etc. Pe de altă parte, după zeci de asemenea registre parcurse deja de membrii echipei, a devenit evident faptul că aceste surse au unele limite serioase: registrele de stare civilă tinute de autoritătile de stat nu mentionează explicit etnia (care nu poate fi dedusă implicit după nume, datorită maghiarizării acestora în multe cazuri); aceasta este mentionată în unele registre parohiale, dar nu în toate, ceea ce face imposibilă obtinerea unei imagini de ansamblu, unitară, la nivelul întregii Transilvanii.

II.Construirea unei baze de date despre căsătoriile mixte în Transilvania.
Aceasta are la bază datele extrase din registre de stare civilă. Informatiile cuprinse în această bază de date constituie nucleul analizelor cantitative întreprinse cu referire la fenomenul căsătoriilor mixte. Această bază de date este realizată în programul Microsoft Access, si contine informatii referitoare la numele mirilor, vârsta acestora, confesiunea, provenienta, ocupatia, numele părintilor, numele nasilor. Acestea arată că, de multe ori, mirii care încheiau căsătorii mixte proveneau, la rândul lor, din familii mixte, fapt care a contribuit, de-a lungul secolelor, la caracterul aparte al societătii transilvane, de mediu etnic si confesional extrem de divers.
În cazul unor localităti urbane (cum este, de exemplu, orasul Cluj), este mentionată si adresa mirilor, fapt care va permite, în urma unei reconstituiri migăloase, formularea unor concluzii referitoare la relatia dintre proximitatea teritorială si procentul căsătoriilor mixte (în stadiul actual al cercetării, această abordare este posibilă numai pentru orasul Cluj în perioada interbelică).

III. Diseminarea continuă a activităților și rezultatelor proiectului
Membrii echipei proiectului si-au adus contributia, si în anul 2015, la dezvoltarea si promovarea cercetărilor românesti de demografie istorică, în cadrul prezentei teme, prin participarea la diferite manifestări interne si internationale, si prin elaborarea unor articole stiintifice. 

III.1.Participarea la conferinte interne si internationale
Conferinte interne:
-Daniela Mârza, Identitate și alteritate într-un spațiu multietnic: chestiunea limbii în familiile mixte din Transilvania (epocile modernă și contemporană), în cadrul conferinței Confesiune, societate, identitate, ca parte a Zilelor Academice Clujene, edi?ia 2015, Cluj, 12 mai 2015.

Conferinte internationale:
-Marius Eppel, Censuses in the Habsburg Empire (1850-1910). Case Study: Transylvania, II CHAM international conference, Lisbon, Portugal, 15-18 iulie 2015 (cu Ioan Bolovan, Elena Crinela Holom)
<http://www.nomadit.co.uk/cham/cham2015/authors.php5?q=eppel>
-Marius Eppel, State intervention on the control of midwifes (19th-20th centuries), la XXIInd International Congress of Historical Sciences (ICHS), Jinan, China, 23-29 august, 2015.
<http://www.cish.org/congres/Programme_Congres.pdf>

Seminar international:
-Marius Eppel, Le choix du conjoint au sein des mariages mixtes en Transylvanie 1950-2010: l'importance de l'ethnicité, în cadrul seminarului Pouvoirs et dépendances au sein de la famille: perspectives comparatives (16e-20e siecles), École des Hautes Études en Sciences Sociales/EHESS, Centre de Recherches Historiques/CRH, 26 martie 2015, Paris, Franta.

Ca o dovadă a faptului că acest proiect contribuie, la rândul său, la promovarea scolii românesti de demografie istorică la nivel international, mentionăm faptul că directorul proiectului, prof. univ. dr. Ioan Bolovan, a fost ales presedinte al Comisiei Internationale de Demografie Istorică (ICHD), în cadrul celui de-al 22-lea Congres International de Stiinte Istorice, desfăsurat în perioada 23 - 29 august în Jinan, China. Prin această alegere, România devine singura tară din Europa cu două mandate de presedinte, după istoricul Stefan Pascu în 1975, care a fost, de asemenea, profesor al Universitătii Babes-Bolyai. Comisia Internatională de Demografie Istorică, fondată în 1960, este cea mai veche asociatie cu acest profil din lume; are sediul la Geneva, Elvetia, si reuneste cercetători de 41 de nationalităti diferite; are  ca scop sustinerea studiilor de demografie istorică si schimbul de informatii între cercetători.

III. 2. Studii în volume colective si în reviste de specialitate:
-Marius Eppel, Le choix du conjoint au sein des mariages mixtes en Transylvanie 1950-2010: l’importance de la religion, în vol. Nouvelles études d’histoire, Publiées a l’occasion du XXIIe Congres International des Sciences Historiques, Jinan, 2015, XIII, 2015, pp. 175-187.

-Marius Eppel, Alegerea partenerului în cadrul căsătoriilor mixte în Transilvania (1950-2010): Importanta criteriului etnic, in vol. Economie si istorie. Dialog si interdisciplinaritate. In honorem Ioan Lumperdean la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Dana Bako, Iosif Marin Balog, Rudolf Graf, Academia Română, Cluj-Napoca, 2015, pp. 525-532.

-Mihaela Hărăguș, Daniela Mârza, Bogdan Crăciun, Divorces in a Multiethnic and Multiconfessional Environment. A Case Study on the Transylvania in the 20th century, acceptat spre publicare în Revista de Historiografía, No 24 - Ano XIII, 1/2016 (publicatie a Institutului de Istoriografie "Julio Caro Baroja" din cadrul Universitătii ”Carlos III” din Madrid, Spania).

III.3.Actualizarea site-ului proiectului
Toate informatiile referitoare la progresele realizate în cadrul proiectului se regăsesc pe site-ul acestuia.

Așa cum se poate constata, membrii acestui proiect au desfășurat și în acest an o activitate susținută, care reflectă nivelul de acumulare a informatiilor si experientei din perioada precedentă. Acest fapt va contribui la îndeplinirea, pînă la finalizarea proiectului, a tuturor obiectivelor asumate.Cluj Napoca, 27 November 2015   
Project Director
Univ. Prof. Ioan Bolovan, PhD
 
© 2011 by Luminita Dumanescu
All Rights reserved