Interethnic marriages: between an exercise of tolerance and a modern expression of indifference. 1895-2010
Edited Books
1. Luminita Dumanescu, Daniela Marza, Marius Eppel (eds.) Intermarriage throughout History, Cambridge Scholar Publishing, 2014, 506 pp.
2. Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan, Solvi Sogner (eds.), A Global History of Historical Demography. Half of Century of Interdisciplinarity, Peter Lang, 2016, 650 pp.
3. Ioan Bolovan
(ed.), ”Mixed Marriages in Transylvania, 1895-2010”, 320 p., Peter Lang, 2016 (fourthcoming).

Studies and Articles
1.  Ioan Bolovan, Marius Eppel,  „Între stat și biserică: identitate și alteritate prin căsătoriile mixte în Transilvania (a doua jumătate a sec. al XIX-lea și începutul sec. XX)”, în vol. In Honorem Alexandru Moșanu. Studii de istorie medievală, modernă și contemporană a românilor, coord. Nicolae Enciu,  Editura Centrul de Studii Transilvane și Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, pag. 327-336 .

2. Luminita Dumănescu, The Law of Marrige in Romania, 1890 -2010, in Transylvanian Review, nr. 4/2012, pp. 32-41.

3. Ioan Bolovan, Elena Daniela Mârza, Bogdan Crăciun, ”Mixed Marriages in the City of Cluj (1900-1939) - a sign of peaceful coexistence in troubled times” in Transylvanian Review, nr. 4/2012
, pp. 69-82

4. Ioan Bolovan, Elena Daniela Mârza, Bogdan Crăciun, Mixed Marriages in a Multiethnic and Multiconfessional Environment. A Case Study on the City of Cluj (1900-1939) in Transylvanian Review, 2012, pag. 405-412.

5. Hărăgus Mihaela, The role of education in ethnically mixed marriages, in Intermarriage throughout History, coord. Luminita Dumanescu, Marius Eppel, Daniela Marza, Cambridge Scholar Publishing, pp.

6. Daniela Mârza, Bogdan Crăciun, Mixed Marriages in Cluj in the inter-war period, in Intermarriage throughout History, coord. Luminita Dumanescu, Marius Eppel, Daniela Marza, Cambridge Scholar Publishing, pp.

7. Ioan Bolovan, Marius Eppel, Churches from Transylvania and their attitude about mixed marriages (from 1894 to present), in Intermarriage throughout History, coord. Luminita Dumanescu, Marius Eppel, Daniela Marza, Cambridge Scholar Publishing, pp.

8. Luminita Dumanescu, Being a child in a mixed family in nowadays Transylvania, Romanian Journal of Population Studies, Vol. IX, nr. 2/2015, pp. 133-150

9. Bolovan Ioan, Marius Eppel, Legislatia laică și ecleziastică din Transilvania în epoca modernă si căsătoriile mixte, in Profesioniștii noștri 10. CORNELIU-MIHAIL LUNGU arhivist, istoric, professor LA 70 DE ANI, coord. Ion Vilica, Ioan Lacatusu, Editura Eurocarpatica, Sfantu-Gheorghe, 2013, pp. 319-328.

10. Daniela Mârza, The language spoken in mixed marriages in contemporary Transylvania - an analysis, acceptată spre publicare în Transylvanian Review, 4/2014.

11. Viorela Ducu (Telegdi-Csetri), Displaying Ethnically Mixed Families in Transylvania, articol acceptat spre publicare in Transylvanian Review, Supplement 2015, co-edited by Aron Telegdi-
Csetri, section Politics and Critique of Cosmopolitanism.

12. Ioan Bolovan, Daniela Mârza, Bogdan Crăciun, Mihaela Hărăguș, „Divorces and Mixed Marriages in a Multiethnic and Multiconfessional Environment. A Case Study on the Transylvania in the 20th century”, articol acceptat spre publicare în Transylvanian Review, Supplement 2015, co-edited by Aron Telegdi-Csetri, section Politics and Critique of Cosmopolitanism.

13. Marius Eppel, Confesiune si căsătorie mixtă în Transilvania în secolul XXI, in Istoria ca datorie. Omagiul Academicianului I AP la implinirea varstei de 60 ani, coordonator Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta, Cluj-Napoca, 2014.

14. Marius Eppel, Le choix du conjoint au sein des mariages mixtes en Transylvanie 1950-2010: l’importance de la religion, în vol. Nouvelles études d’histoire, Publiées a l’occasion du XXIIe Congres International des Sciences Historiques, Jinan, 2015, XIII, 2015, pp. 175-187.

15. Marius Eppel, Alegerea partenerului în cadrul căsătoriilor mixte în Transilvania (1950-2010): Importanta criteriului etnic, in vol. Economie si istorie. Dialog si interdisciplinaritate. In honorem Ioan Lumperdean la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Dana Bako, Iosif Marin Balog, Rudolf Graf, Academia Română, Cluj-Napoca, 2015, pp. 525-532.

16. Mihaela Hărăguș, Daniela Mârza, Bogdan Crăciun, Divorces in a Multiethnic and Multiconfessional Environment. A Case Study on the Transylvania in the 20th century, acceptat spre publicare în Revista de Historiografía, No 24 - Ano XIII, 1/2016 (publicatie a Institutului de Istoriografie "Julio Caro Baroja" din cadrul Universitătii ”Carlos III” din Madrid, Spania).

17.
Viorela Telegdi-Csetri, Displaying Ethnically Mixed Families in Transylvania, accepted to be published in Transylvanian Review (Supplement 2017). 
© 2011 by Luminita Dumanescu
All Rights reserved