• Project director : Mihaela Hăraguş PhD

  • Project code:  PN-II-TU-TE-2014-4-1377

  • Contract number: 252/01.10.2015

  • Implementation period: 2015 – 2017

  • Project is funded by Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și
    Inovării


  • Web page: http://csp.centre.ubbcluj.ro/solfam/