Ionuț Földes

Doctorand la Școala Doctorală de Sociologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Manifestă interes de cercetare în domeniul mai larg al sociologiei populației cu atenția îndreptată înspre familie și relația dintre copii adulți și părinți. Teza sa de doctorat urmărește să surprindă relațiile de sprijin intergenerațional dintre copiii adulți plecați în străinătate și părinții rămași acasă. În cadrul Centrului de Studiere a Populației, este implicat în proiectul Solidaritatea intergeneraţională în contextul migraţiei pentru munca în străinătate. Situaţia vârstnicilor rămaşi acasă, iar în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială moderează seminarii de Introducere în statistică, Introducere în Sociologie și Demografie și Sociologia Populației.


Publicații

Capitole de carte

Földes, I. (2016). Transferuri intergeneraționale de sprijin practic. Diferențe rural-urban în contextul a două țări est-eropene. În Mureșan, C. și Földes, I. (coord.).  Traiectorii familiale: România în context european. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. pag. 77-103.

Articole

Földes, I. (2016). Elderly Parents, Adult Children and the Romanian Transnational Family: An Intergenerational Solidarity Approach. Studia Universitas Sociologia, 61(1): 77-106.

Földes, I. (2015). Intergenerational Care Giving Transfers within Kinship Relations: Rural-Urban Comparison. Romanian Journal of Population Studies, IX(1): 104-128.


Participări la conferințe

Intergenerational solidarity across borders: elderly parents left behind and children living abroad, at the International Conference “Transnational Families: Generations, Differences, Solidarity”, Cluj-Napoca, July 7th – 8th 2017.

Highly Educated Romanian Migrants and Intergenerational Solidarity: How Educational Mobility and Separation Influences Parent-Child Ties, at The 25th Annual Postgraduate Population Studies Conference (PopFest), Stockholm, May 31th – June 2nd 2017.

Reimagining the Romanian families. Transnationality and intergenerational solidarity across borders, at The 4th International Conference of the Romanian Sociological Society, Sibiu, 29th of September – 1th of October 2016.

Transnational Families in Romania. Facing New Opportunities and Risks of Intergenerational Solidarity, at The 3th ISA Forum of Sociology, Vienna, July 10-14 2016.

Elderly parents, adult children and the Romanian transnational family. An intergenerational solidarity approach, at the National Conference of the Romanian Sociological Association and the International Colloquium of Social and Communication Sciences ACUM, Brasov, 19-21 November 2015.

Intergenerational care giving transfers within kinship relations: Rural-urban comparison, at The 11th Annual Conference of the Romanian Society Society for Social and Cultural Anthropology, Cluj-Napoca, November 2014.


Participări la școli de vară

The 2016 Summer School on Longitudinal and Life Course Research, Bocconi University, Milano 2016.

EHPS-Net International Summer School in Historical Demography, Centre for Population Studies, Babeș-Bolyai University, 2014 Cluj-Napoca.